24. mars
kl. 16:00–17:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Av hensyn til de rådende omstendigheter, og myndighetenes anbefalinger med hensyn til smitteverntiltak, vil årsmøtet for Norsk forening for betongrehabilitering i år arrangeres digitalt. Påmelding kreves og du vil få tilsendt lenke til arrangementet noen dager i forveien. Årsmøtet er gratis.

Meld meg på

Beskrivelse

Delta på årsmøtet fra din egen kontorplass eller stue! Vi bringer årsmøtet til deg! For at vi skal ha oversikt over antall deltakere er det viktig at du melder deg på!

Innkalling til årsmøte og sakspapirer finner du her

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av ordstyrer

  3. Valg av to personer for underskrift av protokoll

  4. Årsberetning 2020

  5. Regnskap 2020

  6. Eventuelle saker fremmet av styret

  7. Eventuelle saker fremmet av medlemmene

  8. Forslag til budsjett 2021

  9. Valg av styre 2021

  10. Valg av revisor

Velkommen skal du være

Styret i Norsk forening for betongrehabilitering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Vårsleppet 2021

11. mars
kl. 15:45–17:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Legionelladagen 2021

18. mars
kl. 09:00–14:00
Zoom, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

23.–25. mars
Microsoft Teams, Nettbasert