16. apr.
kl. 17:00–18:00

Av hensyn til de rådende omstendigheter og myndighetenes anbefalinger med hensyn til smitteverntiltak vil årsmøtet for Norsk Betongforening denne gang arrangeres digitalt. Påmelding kreves og du vil få tilsendt lenke til arrangementet noen dager i forveien. Årsmøtet er gratis.

Meld meg på

Beskrivelse

Delta på årsmøtet fra din egen kontorplass eller stue! Vi bringer årsmøtet til deg! Vi jobber med de tekniske løsningene for gjennomføring av årsmøtet og vil gi deg beskjed pr e-post. For at vi skal ha oversikt over antall deltakere er det viktig at du melder deg på! Merk at det er egen påmelding til årsmøteseminaret som i år arrangeres som webinar.

Innkalling til årsmøte og sakspapirer finner du her

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling

 2. Valg av møteleder og referent

 3. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

 4. Årsberetning 1. januar 2019 - 31. desember 2019

 5. Regnskap 2019

 6. Desisorutvalg (DU) med DU rapport 2019

 7. Saker fremmet av medlemmer.

 8. Saker fremmet av styret.

 9. Budsjett 2020

 10. Valg

  • 10.1 Styret, forslag fra valgkomité
  • 10.2 Desisorer 2010, forslag fra valgkomité.
  • 10.3 Valgkomité 2020, forslag fra styret
  • 10.4 Revisor
 11. Fastsettelse av årsavgift 2021

 12. Tid og sted for årsmøte 2021

Styret i Norsk Betongforening

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Årsmøtewebinar 2020

16. apr.
kl. 15:30–17:00

Bygg, anlegg og eiendom

Prosjektgjennomføring

27.–28. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

(A4) Betongproduksjon