12.–13. feb.

Styret i Tekna Sogn og Fjordane avdeling inviterar til årsmøte, vinsmaking og årsmøtemiddag på Hotel Alexandra i Loen, laurdag 12. februar 2022 kl. 16:00. Avdelingen subsidierar delar av kostnaden for rom, middag, frukost og vinsmaking. Ta gjerne med ledsager.

Meld meg på

Beskrivelse

Program

Saksliste for årsmøtet

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Val av ordstyrar, referent og to personar til å underteikne protokollen

 3. Årsmelding for 2021

 4. Rekneskap for 2021

 5. Handlingsplan for 2022

 6. Kontingent for 2023

 7. Budsjett for 2022

 8. Vedtektsendringar

 9. Evt. innmelde saker

 10. Val

Saker til årsmøtet må vera innmeldt til styret seinast 4 veker før årsmøtet (15.januar 2022).

Årsmøtepapira vil bli lagt ut her 14 dagar før årsmøtet.

Prisar

Tekna Sogn og Fjordane avdeling subsidierer deler av kostnaden for rom, middag frukost og vinsmaking. Deltakeren betalar ved påmelding.

 • Deltakar i enkeltrom kr 1000,- (ordinær pris er kr 2280,-)
 • Deltakar i dobbeltrom med ledsager kr 1500,- (ordinær pris er kr 4160,-)
 • Deltakar på årsmøtet og årsmøtemiddag uten overnatting, kr 0,-
 • Vinsmaking kr 200 pr person (ordinær pris er kr 600,-)

Avbestilling etter 26. januar 2022 vert deltakaren fakturert for den subsidierte prisen.

Oppgraderinger

Alle eventuelle oppgraderinger eller andre kjøp utanom den subsidierte romprisen betalast sjølv og må avtalast direkte med hotellet.

 • Tillegg for servert lunsj laurdag/søndag kr 320/330

 • Tillegg for barn i same rom som foreldra kr 350 (0-10) og kr 650 (11-15)

Styret har sett eit tak på 30 deltakarar (inkludert ledsager) med overnatting. "Fyrstemann til mølla"prinsippet.

Ingen tak på deltakarar på årsmøtet og middag.

Velkomen til ei hyggeleg samling!

Les meir om Hotel Alexandra her

SMITTEVERN

Hotel Alexandra føl nasjonale og kommunale retningslinjer og har eit høgt fokus på reinhald og smittevern. Vi tilrettelegg alle våre produkt ut frå desse retningslinjene. Gjestar og tilsette skal føle at det er godt og trygt både å besøke og jobbe hos oss.

Finn frem:

Hotel Alexandra, Loen