12. feb.
kl. 18:00–19:30
Streaming, Nettbasert

Hvor skal avdelingen gå videre?

Meld meg på

Årsmøtet 2021 avholdes digitalt. Den tradisjonelle årsmøtemiddagen med ledsagere kan dessverre ikke gjennomføres med gjeldende smittevernsregler.

Har du saker du ønsker behandlet på årsmøtet må disse sendes inn til styret senest 4 uker før årsmøtet, dvs. 15. januar.

Sakspapirene til årsmøtet vil du finne på avdelingens nettside senest 14. dager før årsmøtet. dvs. 29. januar.

Gjennomføring av digitale og hybride årsmøter i Tekna 2021

Det er nå mulighet for å gjennomføre årsmøter i Tekna ved bruk av digitale verktøy. Vi bruker Teams-møte som verktøy for lyd og video. GoPlenum brukes til å legge inn forslag, be om innlegg og replikk og gjennomføre voteringer på sak og personer.

Chatten i Teams skal kun brukes til teknisk dialog, ikke ting som knyttes til innholdet i møtet.

I forkant av møtet vil alle som er påmeldt få tilsendt en lenke til GoPlenum hvor møteinformasjonen ligger. Det anbefales å ha GoPlenum-appen på telefon eller nettbrett for stemmegivning, og at du følger møtet i Teams på en annen enhet.

For å sikre at du får tilgang til møtet er det viktig at du melder deg på innen påmeldingsfristen til årsmøtet.

Last ned GoPlenum til din telefon eller nettbrett via Appstore eller Android allerede nå.

Før møtet går i gang må opprop gjennomføres. Dette foregår slik at deltakerne gjennom GoPlenum slår inn en kode som vises på skjermen. Dette må gjøres for å være sikker på at de som er påmeldt faktisk følger med på møtet. De som ikke får lagt inn koden i GoPlenum kan ikke avgi stemme, derfor er det avgjørende at alle får til å legge inn koden. Opprop kan man gjennomføre flere ganger gjennom møtet, og spesielt før valg.

Skriv ut

18:00 - 18:25

Hjelp til innlogging for å følge det digitale årsmøtet

Hvis du får problemer med å logge deg inn kan du få hjelp fra Tekna. Espen Nilsen 412 14 636 eller Roy eskild Banken på 947 80 000.

18:30

Åpning av det formelle årsmøtet

Godkjenne innkalling og dagsorden

Velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Registrere stemmeberettigede medlemmer

Behandle styrets årsberetning

Behandle styrets regnskap

Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver

Fastsette avdelingens lokalkontingent (2022)

Behandle styrets forslag til budsjett

Behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt

Valg av nytt styre

Valg av leder for 1 år, 2 nye styremedlemmer velges for 2 år, 2 nye varamedlemmer velges for 1 år, Valg av revisor, 3 representanter til valgkomite, 2 representanter og 2 vararepresentanter til Teknas Representantskapsmøte.