29.–30. aug.

Få utfyllende informasjon om årets tariffoppgjør, praktiske råd om årets forhandlinger og ikke minst innføring i de nye forhandlingsbestemmelsene i avtalen.

Meld meg på

Kurset er spesielt viktig fordi vi er midt oppe i et skifte i det statlige forhandlingssystemet.

Er du ny som tillitsvalgt, er dette et kurs vi mener du må prioritere. Kurset er en del av grunnkursene i tillitsvalgtopplæringen.

På dette kurset får du:

  • Utfyllende informasjon om årets tariffoppgjør
  • Praktiske råd om årets forhandlinger
  • Innføring i de nye forhandlingsbestemmelsene i avtalen
  • Lokal lønnspolitikk og lønnssamtaler – praktiske øvelsesoppgaver

Ekstrakurs for nye tillitsvalgte dagen før

For å gjøre deg tryggere i rollen, og godt forberedt til to kursdager med råd om forhandlinger, tilbyr vi også i år en egen kursdag dagen før selve kurset begynner. Du melder deg på denne ekstradagen i påmeldingsskjemaet til Årets lokale forhandlinger i staten.

Grunnopplæring for lokale tillitsvalgte i statlig sektor

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar følgende kurs før du deltar på andre kurs:

Nettkursene:

De ordinære kursene:

Skriv ut

Valgfri dag 1, onsdag 28. august, for nye tillitsvalgte - kryss av i påmeldingen

Denne ekstradagen er for helt nye tillitsvalgte, eller for mer erfarne som ønsker å få med seg litt grunnleggende om forhandlinger og begreper som er vanlige å bruke i forhandlingene.

12:00

Fremmøte og oppstart

13:00

Lunsj

14:00

Grunnleggende om lønnsforhandlinger i Norge

  • Partene i arbeidslivet
  • Forhandlinger om lønns – og arbeidsvilkår
  • Forskjellige forhandlingsmodeller – lokale og sentrale forhandlinger, eller kombinasjoner av disse
  • Lønnsforhandlinger i de ulike sektorene

15:30

Ulike begreper i forhandlingene

  • Ulike begreper og elementer – hva betyr de og hvorfor har vi dem?

16:30 - 17:30

Gruppeoppgaver

19:30

Middag

Torsdag 29. august 2019

Årets lokale forhandlinger i staten

På dette kurset går vi gjennom hva vi har oppnådd med avtalen og hvilke konsekvenser vi ser for de lokale forhandlingene. Vi går gjennom de enkelte forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalen og forhandlingsløpet. Lokal lønnspolitikk og lønnssamtaler står også på dagsorden.

  • Forelesere fra sekretariat og styre

10:00

Registrering og oppstart

13:00

Lunsj

18:00

Avslutning av første dag

19:30

Middag

Fredag 30. august 2019

09:00

Oppstart

13:00

Lunsj

15:00

Avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 19204/Paulsen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 19204. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.