29.–30. aug.

Få utfyllende informasjon om årets tariffoppgjør, praktiske råd om årets forhandlinger og ikke minst innføring i de nye forhandlingsbestemmelsene i avtalen.

Meld meg på

Kurset er spesielt viktig fordi vi er midt oppe i et skifte i det statlige forhandlingssystemet.

Er du ny som tillitsvalgt, er dette et kurs vi mener du må prioritere. Kurset er en del av grunnkursene i tillitsvalgtopplæringen.

På dette kurset får du:

 • Utfyllende informasjon om årets tariffoppgjør
 • Praktiske råd om årets forhandlinger
 • Innføring i de nye forhandlingsbestemmelsene i avtalen
 • Lokal lønnspolitikk og lønnssamtaler – praktiske øvelsesoppgaver

Ekstrakurs for nye tillitsvalgte dagen før

For å gjøre deg tryggere i rollen, og godt forberedt til to kursdager med råd om forhandlinger, tilbyr vi også i år en egen kursdag dagen før selve kurset begynner. Du melder deg på denne ekstradagen i påmeldingsskjemaet til Årets lokale forhandlinger i staten.

Grunnopplæring for lokale tillitsvalgte i statlig sektor

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar følgende kurs før du deltar på andre kurs:

Nettkursene:

De ordinære kursene:

Skriv ut

Valgfri dag 1, onsdag 28. august, innledende kurs for nye tillitsvalgte - kryss av i påmeldingen

Denne ekstradagen er for helt nye tillitsvalgte, eller for mer erfarne som ønsker å få med seg litt grunnleggende om forhandlinger og begreper som er vanlige å bruke i forhandlingene.

Ved Alexander Iversen og Kari T. Nordli, Tekna

10:00

Fremmøte, registrering og oppstart

 • Presentasjonsrunde

10:30

Lønnsforhandlinger i Norge

 • Partene i arbeidslivet
 • Forhandlinger om lønns – og arbeidsvilkår
 • Forskjellige forhandlingsmodeller – lokale og sentrale forhandlinger, eller kombinasjoner av disse
 • Lønnsforhandlinger i de ulike sektorene
 • Endringene i statlig sektor. Hvorfor har vi villet gjøre endringer på forhandlingssystemet i statlig sektor
 • Bevilgningssystemet i statlig sektor

13:00

Lunsj

14:00

Ulike begreper i lønnsforhandlingene

15:15

Gruppeoppgaver

 • Innledning
 • Praktiske oppgaver
 • Oppsummering

17:00

Avslutning

19:00

Middag

Torsdag 29. august 2019

Årets lokale forhandlinger i staten

På dette kurset går vi gjennom årets mellomoppgjør og hvilke konsekvenser vi ser for de lokale forhandlingene. Vi går gjennom de enkelte forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalen og forhandlingsløpet. Lokal lønnspolitikk og lønnssamtaler står også på dagsorden.

Forelesere fra styret i Tekna Stat og sekretariatet

10:00

Registrering, oppstart og morgenmat

10:15

Gjennomgang av mellomoppgjøret 2019

Ved Anders Kvam, leder av Akademikerne stat

11:30

Forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen

 • Forberedelser
 • Gjennomføring
 • Etterarbeid og evaluering

Ved Kari Tønnessen Nordli, forhandlingssjef i Tekna Stat

13:00

Lunsj

14:00

Praktiske oppgaver

Ved Linn Guste-Pedersen og Alexander Iversen, rådgivere Tekna Stat

18:00

Avslutning

19:30

Aperitiff

20:00

Middag

Fredag 30. august 2019

09:00

Lokal lønnspolitikk

Ved Tove Ringerike, leder av Tekna Stat

10:00

Lokale lønnssamtaler

Ved Linn Guste-Pedersen, juridisk rådgiver, Tekna Stat

10:45

Pause m. utsjekk

11:00

Tekna Stats lønnsundersøkelse – presentasjon av årets undersøkelse

Tekna Stats tillitsvalgte rapporterer årlig på egen lønnsundersøkelse som viser lønn for medlemmene pr. 1. mars. Denne undersøkelsen kommer i tillegg til lønnsundersøkelsen pr. 1.10 hvert år som alle medlemmer svarer på. Wenche går gjennom årets undersøkelse.

ved Wenche Børkeeiet, Arbeidsliv og juss

12:00

Bruk av regneark og lønnsstatistikk - og litt om personvernhensyn

Vi viser frem forskjellige regneark og hvordan disse kan tas i bruk i lønnsforhandlingene.

ved Kristian Svartveit, nestleder i Tekna Stat

12:50

Oppsummering

Ved Tove Ringerike, leder i Tekna Stat

13:00

Lunsj og avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 19204/Paulsen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 19204. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.