Arbeidslivpolitisk konferanse er årets viktigste møteplass for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, og din mulighet til å påvirke det arbeidet som skal gjøres i året som kommer. Konferansen erstatter årsmøtet i 2022. Hovedtema er; Hvordan skal Tekna og det norske arbeidslivet møte fremtidens utfordringer?

Meld meg på

Arbeidslivspolitisk konferanse går i dybden på på sentrale spørsmål i dagens arbeidsliv. Arbeidslivet og måten vi jobber på forandres. Hvordan skal Tekna og det norske arbeidslivet møte fremtidens utfordringer? Konferansen samler 250 Tekna-tillitsvalgte til debatt og festmiddag med tillitsvalgte fra Tekna Privat, Tekna Kommune og Tekna Stat i en felles samling.

Hva betyr det grønne skiftet for arbeidslivet og tillitsvalgte? Hvordan skal vi lykkes med en grønn og rettferdig omstilling? Hvordan skal vi sikre gode og trygge arbeidsplasser? Hva trigger endringstakten, hvilke rammevilkår for omstilling har vi - og hva er de tillitsvalgtes rolle?

Innledere fra politikken, forskning og arbeidslivet deler sine tanker- og ditt bidrag i debatten bidrar til Teknas videre arbeid.

Konferansen sidestilles med årsmøte. Deltakelse for konferansen reguleres av Tekna Privats vedtekter (jfr møterett nedenfor)

Vel møtt!

Registrering

Foregår fra kl. 9.30. Vi starter med fellestema kl. 10.00 som varer frem til festmiddag kl. 19.30. Det er sektorvise møter den andre dagen. Vi beregnes å være avsluttet fredag 14. januar til ca kl. 15.00.

Vi oppfordrer alle deltakere til å ta en hurtigtest før arrangementet, og vi har gode smitteverntiltak under hele konferansen.

Program

Under arbeid. Det blir fellessamling første dagen, og sektorvis samling med felles tema frem til lunsj den andre dagen, og etter lunsj blir det sektorvise program.

Møterett

Deltakelse på Arbeidslivspolitisk konferanse reguleres av Tekna Privats vedtekter. Her kan du lese mer om hva vedtektene for Tekna Privat §3 sier om møterett for Arbeidslivspolitisk konferanse.

Denne invitasjonen med påmelding gjelder Tekna-grupper med minimum 25 medlemmer. Tekna-grupper som oppfyller vilkårene for representasjon i h.h.t. bestemmelsene i Tekna Privats vedtekter §3, bes melde på sin representant til Teknas generalsekretariat snarest og senest innen 18. desember. Bedrifts-/konserngrupper med mer enn 150 medlemmer kan i tillegg til representanten møte med en observatør uten stemmerett pr påbegynte 400 medlemmer over 150. Vi ber samtidig om å få opplyst antall medlemmer i bedriftsgruppen.

Tekna-grupper med færre enn 25 medlemmer mottar invitasjon per e-post om å melde sin interesse for deltakelse. Påmelding for de mindre Tekna-gruppene rettes til kao@tekna.no

Skriv ut

Torsdag 13. januar

09:30 - 10:00

Registrering + en liten matbit

Del 1: Hva tenkes om bærekraft og grønn omstilling?

10:00 - 10:05

Velkommen!

v/ Solveig Hammonds, leder av Teknas Lønns- og interesseutvalg

10:05 - 10:25

Høyere endringstakt krever tiltak nå!

10:25 - 10:45

Grønn plattform

v/ Mari Sundli Tveit, Administrerende direktør, Forskningsrådet

Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling.

Målet med satsingen er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn.

10:45 - 11:05

Kaffepause

11:05 - 11:25

Regjeringens politikk for en vellykket omstilling

v/ Jan Christian Vestre, Næringsminister

11:25 - 11:40

Bærekraft er mer enn klimakutt

v/ Lars Olav Grøvik, president i Tekna

Hva er Teknas tanker om hvordan man skal få til en vellykket omstilling? Hva er de tillitsvalgtes rolle i det grønne skiftet? Jobbsikkerhet? Rammevilkår?

11:40 - 12:00

Kaffepause

Del 2: Rammevilkår for omstilling

12:00 - 12:30

Samfunnsøkonomiske drivere for grønn omstilling?

Hvordan påvirker det endringstakt og arbeidsmarkedet?

v/Øystein Dørum, NHO

12:30 - 12:55

Finansnæringen som brikke i bærekraftig omstilling

EUs initiativ på Bærekraftig Finans og implikasjoner for norske sektorer

v/ Anne Margrethe M. Platou, ESG Analyst, DNB Markets

13:00 - 14:00

Felles lunsj

14:00 - 14:15

Slik jobber vi med bærekraft

v/ Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland

https://www.vegvesen.no/om-oss/om-organisasjonen/om-statens-vegvesen/samfunnsoppdrag-ansvar-oppgaver/barekraft/

14:15 - 14:30

Hvilke krefter styrer selskapets handlingsrom på satsing og suksess på grønne tiltak?

14:30 - 14:45

Bærekraft som arbeidsgiverforening Samfunnsbedriftene

Arbeidsgiverforeninger med fokus på bærekraft – hvordan kan arbeidsgiverforeningen bidra v / Øyvind Brevik, adm dir i Samfunnsbedriftene

14:45 - 15:00

Kaffepause

Del 3: Tillitsvalgte og bærekraft

15:00 - 15:45

Slik jobber vi med bærekraft og omstilling

3 tillitsvalgte presenterer;
ledet av Sigurd Sagen Vildåsen, Teknas hovedstyre og seniorforsker Sintef Manufacturing

15:45 - 16:15

Pause m/enkel servering

16:15 - 16:25

Just transition: Making sure no one is left behind

Hvordan ser rettferdig omstilling ut fra Europa?

v/ Luc Triangle, Political Coordination/ Office Management, IndustriALL Europe

16:25 - 16:45

Takk for i dag!

Tanker fra dagen- og veien videre v/ leder av LIU, Mona Galåen

16:45

Program slutt

19:00 - 22:30

Aperitiff og festmiddag (pent antrekk)

Vi går inn og setter oss rundt bordene kl 19.45. Middagen serveres kl 20.00

Fredag 14. januar

09:00 - 11:30

Bærekraft og tariff – hva betyr dette for oss?

  • Er det ett behov for avtaleutvikling?

  • I lys av Teknas politikk om lokal lønnsdannelse: Dekkes bærekraftsarbeid gjennom eksisterende medbestemmelse - og kompetanseutviklingsbestemmelser?

    Sektorvise diskusjoner om dette felles temaet

11:30 - 12:30

Felles lunsj

12:30 - 15:00

Program kommer ...

Sektorvise arrangement ut dagen

15:00

Avslutning - Takk og vel hjem!

Middag
Arbeidslivspolitisk konferanse er en viktig arena for nettverksbygging, derfor ønsker vi at deltagerne er med på middag og overnatter om de har mulighet til det. Kryss av for middag og overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten!

Reiseutgifter
Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet for alle. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.
Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Skriv "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna /tillitsvalgt/ 22100/mhs. Da slipper du å legge ut, og Tekna mottar faktura fra Egencia.

Reiseregning
Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen på reise@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste. Bruk vår reiseregningsportal og legg ved kopi av lønnsslipp eller annen bekreftelse fra lønningsavdelingen.