Arbeidslivpolitisk konferanse er årets viktigste møteplass for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, og din mulighet til å påvirke det arbeidet som skal gjøres i året som kommer. Konferansen erstatter årsmøtet i 2022. Grønn og rettferdig omstilling. Fremtidens arbeidsliv og bærekraft, med utgangspunkt i bærekraftmålet om et anstendig arbeidsliv står i fokus i årets program.

Meld meg på

Arbeidslivspolitisk konferanse går i dybden på på sentrale spørsmål i dagens arbeidsliv. Arbeidslivet og måten vi jobber på forandres. Hvordan skal Tekna og det norske arbeidslivet møte fremtidens utfordringer?

Konferansen samler 250 Tekna-tillitsvalgte til debatt og festmiddag med tillitsvalgte fra Tekna Privat, Tekna Kommune og Tekna Stat i en felles samling.

Du har krav på fri for å delta etter Hovedavtalen.

Vel møtt!

Program

Programmet er under arbeid og blir lagt ut under egen fane når det er klart.

Registrering foregår fra kl. 9.30. Vi starter med fellestema kl. 10.00 som varer frem til festmiddag kl. 19.30. Den andre dagen er det forbeholdt Tekna kommunes eget program. Vi beregnes å være avsluttet fredag 10. januar til ca kl. 15.00.

Møterett

Alle kommuner/fylkeskommuner/bedrifter med minst fem medlemmer i den lokale gruppen kan delta med en tillitsvalgt. Større grupper får en ekstra representant ved passerte 25, 50, 100, 150 og 200 medlemmer. Alle ansatte i en fylkeskommune (både ansatte ved skoler og i sentraladministrasjonen) anses som å tilhøre en og samme gruppe, det samme gjelder for Oslo Kommune.

I tillegg vil 10 representanter fra grupper som ikke har automatisk representasjon etter reglene få en særskilt invitasjon.

Deltakelse for arbeidslivskonferansen reguleres av Tekna kommunes vedtekter - jfr årsmøtedeltakelse. Tekna Kommunes vedtekter (PDF)

Skriv ut

Torsdag 13. januar

09:30 - 10:00

Registrering + en liten matbit

10:00 - 13:00

Program kommer ...

13:00 - 14:00

Felles lunsj

14:00 - 17:00

Program kommer ...

19:30 - 20:00

Aperitif - vi møtes før middagen på stripa utenfor restauranten

20:00 - 23:00

Festmiddag og sosialt samvær (pent antrekk)

Fredag 14. januar

09:00 - 11:30

Program kommer ...

11:30 - 12:30

Lunsj på hotellet

12:30 - 15:00

Separate sektorstyremøter PKS

• Arbeidslivspolitisk konferanse er en viktig arena for å bygge nettverk og vi ønsker derfor at du deltar på festmiddagen og overnatter på hotellet. Kryss av for overnatting og middag i påmeldingsskjemaet, så ordner vi resten!

• Du har rett til fri med lønn for å delta, jf. Hovedavtalen § 3.6.

• Vi dekker reise- (offentlig kommunikasjon) og oppholdsutgifter på hotellet for alle. Du må ha fått avtale med sekretariatet på forhånd for å få godtgjørelse for bruk av egen bil. Send reiseregningen til oss i Tekna, merk den med 22150/Rebecca. Husk å betale det du har bestilt for egen regning direkte til hotellet når du sjekker ut.

• Du kan bestille tilslutningsbilletter med fly via telefon til Egencia 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Sett "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna tillitsvalgt/22150/Rebecca.

• Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen.

• Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Mer informasjon om reiseregninger og regler finner du på https://www.tekna.no/tillitsvalgt/reiseregning/. Send inn reiseregningen senest 14 dager etter endt årsmøte.

• Det går skyttelbusser med korte intervaller fra Gardermoen flyplass til hotellet. Bussene går utenfor terminalbygget og er merket med hotellets navn. Det blir satt opp ekstra mange busser ved start og slutt av årsmøtene.
Merk! Gratis skyttelbussbilletter vil bli lagt ut på tillitsvalgtnettet så snart de er ferdigstilte før jul. Vi minner om at Bussbilletten må skrives ut i to eksemplarer (t/r) og leveres sjåføren, fordi han har ikke mulighet for digital avlesning.