Arbeidsforholdet - fra inngåelse til opphør

NETTBASERT

Formålet med dette lille kurset er å gi tillitsvalgte og medlemmer kjennskap til grunnleggende rettigheter og regler for det enkelte Tekna-medlem overfor arbeidsgiver.

Meld meg på

Beskrivelse

Det er viktig både å bevisstgjøre medlemmer om hvilke rettigheter de har og sørge for at de lokale tillitsvalgt kan opptre som rådgivere i drøftingsmøter med ledelsen. Du må også vite når Teknas juridiske kontor skal kontaktes, herunder hvor grensene normalt går for hva du forventes å kunne.

I kurset skal vi se på hvordan lover, avtaler og reglementer regulerer et arbeidsforhold. Først skal vi spesielt se på hvordan arbeidsmiljøloven regulerer et arbeidsforhold. Så tar vi for oss fasen før ansettelse, dvs. utlysning, kontakt og inngåelse av arbeidsavtale, før vi ser på lønn, ferie, kompetanseutvikling, pensjon og lojalitet.

Kurset tar ca. 20 minutter å gjennomføre.

Du må være innlogget som medlem for å ta kurset, dette gjøres på forrige side

Finn frem:

Nettbasert