Fiberarmert betong er for mange av oss i bransjen et produkt som det har vært vanskelig å ta stilling til. Meld deg på og få med deg et knallsterkt lag av foredragsholdere, og hør hvilke erfaringer de har med fiberarmert betong.

Meld meg på

Beskrivelse

Entreprenører forsøker seg med diverse bruk, noen lovpriser fiberarmering mens andre er mer skeptiske og har mange innvendinger. Rådgivere har problemer med å finne anvendelse som gir styrkemessige fordeler og det sitter langt inne å anbefale.

  • Men har vi nå fått et verktøy som anbefaler hvor og når det kan benyttes?
  • Gir det dimensjoneringsregler – hva med begrensninger?

Mange spørsmål kan stilles om dimensjonering, anvendelse og kvaliteter m.m..

Vi har vært så heldige og ha fått med oss to av forfatterne til publikasjonen, Alf Egil Mathisen fra Veidekke og Sindre Sandbakk fra Dr. techn. Olav Olsen denne ettermiddagen. Til slutt vil Øystein Bækkelien, Regionsjef Betong Øst AS, som antagelig er den leverandør som har mest erfaring fra fiberarmering, fortelle om sine erfaringer generelt og spesielt fra Storhamarsenteret.

Ettermiddagens program:

13.30 Kaffe + noe å bite i

14.00 - 14.05 Velkommen
Jarle Hatlelid, Jarle Hatlelid AS

14.05 – 14.40 NB 38 er ute på høring – hva byr den på?
Alf Egil Mathisen, Veidekke entreprenør

14.40 – 15.30 Dimensjoneringsregler, anvendelse, begrensninger
Sindre Sandbakk, Dr.techn. Olav Olsen Trondheim

15.30 – 15.45 Kort pause – m. diskusjon

15.45 – 16.30 Dimensjoneringsregler, anvendelse, begrensninger – fortsetter
Sindre Sandbakk, Dr.techn. Olav Olsen Trondheim

16.30 – 17.00 Erfaringer fra konstruktive påstøper i Storhamarsenteret – en kombinasjon mellom fiberarmering og konvensjonell stangarmering
Øystein Bækkelien, Regionsjef Betong Øst AS

17.00 Avslutning Jarle Hatlelid, Jarle Hatlelid AS

Møteleder: Jarle Hatlelid

Dette er en fin anledning for en hyggelig og uformell sammenkomst med gamle og nye betongvenner!

Merk! Kommer du litt tidligere enn kl. 14:00 blir det anledning til kollegial prat og litt mat og drikke.

Finn frem:

Kråkerøy - auditorium S - 401 i «Smia»

Samarbeidspartner:

  • Norsk forening for betongrehabilitering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

BIM - Building SMART

19. nov.
kl. 10:00–17:00

Bygg og anlegg

Miljøriktig materialvalg

19. nov.
kl. 12:00–16:00