6. feb.
kl. 15:00–17:00

Norcem er per i dag langt fremme med miljøvennlig sementproduksjon, og arbeider kontinuerlig for å gjøre sementen enda mer miljøvennlig.

Meld meg på

Beskrivelse

Norcem har en visjon om karbonnøytrale betongprodukter fra 2030. Energieffektivisering, økt andel biobrensel, nye substituttmaterialer, nye typer sementer og ikke minst fangst og lagring av CO2.

Bli med på åpent faglig møte hvor du får en innføring i dagens sementproduksjon og informasjon om planene for fremtidens produksjon.

Ny publikasjon nr. 37 Lavkarbonbetong.
Hvilke muligheter gir den til å produsere betong med lavt CO2 -utslipp med dagens materialer?
For å kunne velge og beskrive betongtyper for å oppnå de beste miljøegenskapene er det viktig å forstå de begrepene som nå benyttes i forbindelse med beskrivelse av lavkarbonbetong.
Vi vil få en kort innføring i begrepene og nyrevidert NB publ. nr. 37 "Lavkarbonbetong"

Temaet er relevant for: Entreprenører, byggherrer, rådgivere og leverandører.

Foredragsholdere for kvelden er:
Petter Thyholdt, Senioringeniør fra Norcem
Tom I. Fredvik, Teknisk sjef fra Norcem

Velkommen skal dere være!

  • Norsk Betongforening
  • Norsk forening for betongrehabilitering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Visuell programmering

6. feb.
kl. 09:00–16:00

Bygg, anlegg og eiendom

Nye løsninger for vann og avløp

13. feb.
kl. 08:15–10:00

Bygg, anlegg og eiendom

YBN Årsmiddag og Seminar

13. feb.
kl. 17:00–22:00