7.–8. sep.
Zoom, Nettbasert

Synes du behandlingen av plan- og byggesaker tar for lang tid? Ønsker du å lære mer om hvordan du kan unngå fallgruver for din bygge- eller plansak?

Meld meg på

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet arrangerer Tekna 2-dagers kurs for ansvarlig søker og plankonsulent. Kurset er en innføring hvor du kan gå videre på Høgskulsen Vestland og ta videreutdanning på 10 studiepoeng i faget. Kurset har som mål å bedre kvaliteten på prosessen med byggesøknader.

Ofte er kvaliteten på innsendte søknader av en slik kvalitet at det ikke kan utføres forsvarlig saksbehandling i kommunene. Byggeprosjektene blir dermed forsinket og økonomien skadelidende.

2-dagerskurset og videreutdanningsstudiet på HVL, (10 studiepoeng) retter seg mot plankonsulenter og andre som utarbeider arealplaner, og fagmiljøer som ønsker å opptre som ansvarlig søker. Det vil også være nyttig for saksbehandlere i offentlig sektor å delta. 2-dagerskurset vil gi en grundig introduksjon til emnet og man kan delta uavhengig av deltakelse på videreutdanningen som blir på HVL, Bergen.

Dette grunnkurset gir eget kursbevis utstedt av Tekna og HVL.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot byggesaksbehandlere, konsulenter og rådgivere i private og offentlige virksomheter og er ett innføringskurs i tematikken. Kurset er også tilpasset takstmenn. Det er mulig å søke seg videre til modulopplæring på Høgskulen Vestlandet og ta 10 studiepoeng i faget.

Kurset arrangeres i samarbeid med Høgskulen Vestlandet og er et innføringskurs. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset som gir studiepoeng på HVL.

Vi setter opp studiepoengskurset på HVL høsten 2022 med 3 samlinger og eksamen i februar mars 2023.

For søknad på HVL klikk her>>

Bestått kurs sammen med annen nødvendig kompetanse, gir godkjenning som ansvarlig søker i byggesaker. Videre gir kurset sammen med annen kompetanse grunnlag for å opptre som fagkyndig/plankonsulent i plansaker.

Læringsutbytte: Etter endt kurs skal du være i stand til å formulere og skrive en fullgod byggesøknad som oppfyller kravene i lovverket.

Skriv ut

09.00

Vi åpner for innlogging og test

09.30

Innledning og kursets betydning

 • Forventninger til søknadsprosessen
 • Problemstillinger og rettskilder

10.15

Pause

10.30

Om plansystemet i PBL

12.00

Lunsj

13.00

Nærmere om aktørene, prosessene og ansvarsystemet

14.00

Pause

14.15

Praktiske eksempler, gjennomgang av gode private reguleringsplaner og byggesøknader

15.15

Pause

15.30

Praktiske eksempler, gjennomgang av gode byggesøknader

15.45

Web-baserte søkeverktøy

 • Planer som er interesse for plankonsulenten

16.00

Søknadssystemet i byggesaker

 • Søknadspliktens omfang

16.30

Forhåndskonferanse

17.00

Avslutning dag 1

08.30

Søknadssystemet for private planer

09.15

Pause

09.30

Ansvarlig søker og plankonsulent sine utfordringer i utbyggingssaker

10.00

Kommunens utfordringer i behandling av søknader

 • Habilitet i byggesaksbehandlingen

10.30

Pause

10.45

Oversikt over søknadenes innhold og kravene til gjennomføringsplan

11.30

Lunsj

12.30

Spesielt om nabovarsel og dispensasjoner

 • med små oppgaver og refleksjonsspørsmål

13.15

Pause

13.30

Den kommunale behandlingen av byggesøknader

 • med små oppgaver og refleksjonsspørsmål

14.00

Spesielt om godkjenning av foretak for ansvarsrett

14.30

Den kommunale behandlingen av plansaker

 • med små oppgaver og refleksksjonsspørsmål

15.00

Kurset avsluttes og kursbevis deles ut

 • Frode Aleksander Borge

  Høgskulen på Vestlandet Bergen - Inndalsveien 22

 • Arve Leiknes

  Instituttleder

  Høgskulen på Vestlandet Bergen - Inndalsveien 22

 • Kari Lie

  Rådgjevar

  Øygarden kommune

  Kari Lie er utdannet jurist fra universitetet i Bergen. Hun har tidligere vært byggesaksbehandler i Kongsvinger kommune, sør i gamle Hedmark, og er nå byggesaksbehandler i Øygarden kommune rett utenfor Bergen. Kari har derfor erfaring fra både Øst- og Vestland. Hun er også faglærer på Høgskulen på Vestlandet, hvor hun underviser ansvarlige søkere og andre fra bransjen, i hvilke krav som stilles til dokumentasjon i byggesaker.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO