3.–4. sep.

Synes du behandlingen av plan- og byggesaker tar for lang tid? Ønsker du å lære mer om hvordan du kan unngå fallgruver for din bygge- eller plansak?

Meld meg på

Tekna arrangerer i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet 2-dagers kurs for ansvarlig søker og plankonsulent. Kurset er en innføring hvor du kan ta videreutdanning på 10 studiepoeng som har som mål å bedre kvaliteten på prosessen med byggesøknader.

Ofte er kvaliteten på innsendte søknader av en slik kvalitet at det ikke kan utføres forsvarlig saksbehandling i kommunene. Byggeprosjektene blir dermed forsinket og økonomien skadelidende.

2-dagerskurset og videreutdanningsstudiet på HVL, (10 studiepoeng) retter seg mot plankonsulenter og andre som utarbeider arealplaner og fagmiljø som ønsker å opptre som ansvarlig søker. Det vil også være nyttig for saksbehandlere i offentlig sektor å delta. 2-dagerskurset vil gi en grundig introduksjon til emnet og man kan delta uavhengig av deltakelse på videreutdanningen som blir på HVL, Bergen.

Dette grunnkurset gir eget kursbevis utstedt av Tekna og HVL

Målgruppe:
Kurset retter seg mot byggesaksbehandlere, konsulenter og rådgivere i private og offentlige virksomheter og er ett innføringskurs i tematikken. Kurset er også tilpasset takstmenn. Det er mulig å søke seg videre til modulopplæring på Høgskulen Vestlandet og ta 10 studiepoeng i faget.

Kurset arrangeres i samarbeid med Høgskulen Vestlandet og er et innføringskurs. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset som gir studiepoeng på HVL.

Vi setter opp studiepoengskurset på HVL høsten 2020 med 3 samlinger og eksamen, datoer vil komme snart.

For søknad på HVL klikk her>>

Bestått kurs saman med anna nødvendig kompetanse, gir godkjenning som ansvarleg søkar i byggesaker. Vidare gir kurset saman med anna kompetanse grunnlag for å opptre som fagkyndig/plankonsulent i plansaker.

Læringsutbytte: Etter endt kurs skal du være i stand til å formulere og skrive en fullgod byggesøknad som oppfyller kravene i lovverket.

Skriv ut

09:30

Registrering

10:00

Innledning og kursets betydning

 • Forventninger til søknadsprosessen
 • Problemstillinger og rettskilder

10:45

Pause

11:00

Om plansystemet i PBL

12:30

Lunsj

13:30

Nærmere om aktørene, prosessene og ansvarsystemet

14:30

Pause

14:45

Praktiske eksempler, gjennomgang av gode private reguleringsplaner

15:45

Pause

16:00

Praktiske eksempler, gjennomgang av gode byggesøknader

16:45

Web-baserte søkeverktøy

 • Planer som er interesse for plankonsulenten

17:30

Avslutning dag 1

09:00

Søknadssystemet i byggesaker

 • Søknadspliktens omfang

09:45

Pause

10:00

Forhåndskonferanse

10:15

Pause

10:30

Søknadssystemet for private planer

11:15

Pause

11:30

Oversikt over søknadenes innhold og kravene til gjennomføringsplan

12:30

Lunsj

13:30

Spesielt om nabovarsel og dispensasjoner

 • med små oppgaver og refleksjonsspørsmål

14:15

Pause

14:30

Den kommunale behandlingen av byggesøknader

 • med små oppgaver og refleksjonsspørsmål

15:15

Pause

15:30

Spesielt om godkjenning av foretak for ansvarsrett

16:15

Pause

16:30

Den kommunale behandlingen av plansaker

 • med små oppgaver og refleksksjonsspørsmål

17:30

Kurset avsluttes og kursbevis deles ut

 • Frode Aleksander Borge

  Høgskulen på Vestlandet Bergen - Inndalsveien 22

 • Arve Leiknes

  Instituttleder

  Høgskulen på Vestlandet Bergen - Inndalsveien 22

Samarbeidspartner

 • Høgskulen på vestlandet

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Årsmøtewebinar 2020

16. apr.
kl. 15:30–17:00

Bygg, anlegg og eiendom

Digitalt årsmøte for Norsk Betongforening

16. apr.
kl. 17:00–18:00

Bygg, anlegg og eiendom

Prosjektgjennomføring

27.–28. apr.