27. okt.
kl. 09:00–10:30
Streaming, Nettbasert

Ansiktsgjenkjenning kan forenkle hverdagen vår – men også være svært inngripende. Hvordan balanserer vi individ- og samfunnsnytte mot risiko og ulemper?

Meld meg på

Tekna og Juristforbundets Tech Forum inviterer til nettseminar

Ansiktsgjenkjenning brukes blant annet i iPhoner, i spanske minibanker, på amerikanske flyplasser, og av myndigheter i flere land. Også Kripos har prøvd ut teknologien – til sterk kritikk. I sommer satte flere store teknologiselskaper videreutvikling og salg av denne teknologien på hold.

Hvor går veien videre, sett fra teknologisk, juridisk, etisk og samfunnsmessig perspektiv?

 • Velkommen, Håvard Holm (Juristforbundet)
 • Introduksjon til teknologien, Line Eikvil (Norsk Regnesentral)
 • Gjennomgang av jussen, Lee Bygrave (Universitetet i Oslo)
 • Politikken, samfunnet og personvernet, Tore Tennøe (Teknologirådet)
 • Panelsamtale med Line Eikvil, Lee Bygrave, Tore Tennøe og Kristine Beitland (Microsoft)
  ledet av Lise Lyngsnes Randeberg (Tekna)
 • Avrunding, Håvard Holm

Direktesending

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, men du må melde deg på for å få tilsendt lenke. Lenken sendes ut dagen før sendingen.

Medlemmer av Juristforbundet bes melde seg på via Juristforbundets nettsider, andre kan bruke knappen til høyre.

Møtet arrangeres av Tekna Big Data og Juristforbundets Tech Forum.

 • Håvard Holm

  President

  Norges Juristforbund

  Håvard Holm er president i Juristforbundet. Han har tidligere vært påtalejurist ved Oslo politidistrikt, jobbet som advokat og arbeidet i Økokrim. I tillegg har han 14 år bak seg som dommer i Borgarting lagmannsrett. Fra 2010–2014 var han leder av Den norske Dommerforeningen, en av fem seksjoner som sammen danner Juristforbundet.

 • Lise Lyngsnes Randeberg

  President

  Tekna

  Lise Lyngsnes Randeberg er president i Tekna og professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNU. Hun er nestleder i Akademikerne og styremedlem i blant annet Teknisk Ukeblad og IndustriAll Europe. Hun er medeier og en av forskerne bak Picterus AS.

 • Tore Tennøe

  Direktør

  Teknologirådet

  Tore Tennøe er direktør i Teknologirådet, og gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi. Han jobber for tiden med blant annet med kunstig intelligens og helse, fremtidens transport og livslang læring. Tennøe har vært president for European Parliamentary Technology Assessment network i to perioder og har utdannelse fra UiO, LSE og NHH.

 • Line Eikvil

  Forskningsleder for bildeanalyse og maskinlæring

  Norsk Regnesentral

  Line Eikvil er forskningsleder for bildeanalyse og maskinlæring ved Norsk Regnesentral. Hun har 30 års erfaring med forskning og utvikling og prosjektledelse innenfor et bredt spekter av FoU-prosjekter relatert til bildeanalyse og maskinlæring.

 • Lee Andrew Bygrave

  Professor - Senter for rettsinformatikk

  UiO - Det juridiske fakultet

  Lee A. Bygrave er professor ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. Han har vært rådgiver for bl.a. EU-kommisjonen, Nordisk Ministerråd og ICANN, og har sittet i flere offentlige utvalg i Norge, inkludert IKT-sikkerhetsutvalget og Personvernkommisjonen. Han har publisert en rekke bøker om personvern, datasikkerhet og styring av internett, og er medredaktør og medforfatter av en omfattende kommentarutgave om EUs personvernforordning (GDPR).

 • Kristine Beitland

  Corporate, External & Legal Affairs Director

  Microsoft Norge AS

  Kristine Beitland sitter i ledelsen i Microsoft Norge, etter tidligere å ha vært direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd og jobbet 16 år i politiet. Hun har sittet i regjeringens Digital Sårbarhetsutvalg (Lysne I). Hun er styremedlem i Norsk Senter for Informasjonssikring, AmCham Norge, medlem av advisory board for forskningsprosjektet "Governance of Health Data in Cyberspace”, og medlem av Juristforbundets Tech Forum.

Samarbeidspartner

 • Juristforbundet

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

IT og tele

Telekommunikasjon Offshore 2020 - webinar

27. okt.
kl. 09:30–13:30
Hopin konferanseplattform, Nettbasert

IT og tele

Kræsjkurs i INF161

5. nov.
kl. 16:15–20:00
Streaming, Nettbasert