17. feb. 2022
kl. 10:00–17:00

Dette kurset gir deg en nyttig innføring i statsansatteloven og hvilke regler som gjelder for ansatte i statlig sektor. Kurset har hovedfokus på ansettelser og hvilke regler som gjelder for dette.

Meld meg på

Bli bevisst din rolle som tillitsvalgt i ansettelsesprosesser

Har du oversikt over hva som er ditt ansvar og plikter som tillitsvalgt i forbindelse med ansettelser, og hvordan du kan bidra til å sikre at den best kvalifiserte får jobben? Er det tilfeller der man kan fravike kvalifikasjonsprinsippet?

Dette kurset tar for seg ansettelsesprosessen fra start, til man har ansatt en person. Du blir kjent med din funksjon som tillitsvalgt når virksomheten skal ansette nye medarbeidere.

Kurset vil være en kombinasjon av forelesning og øvingsoppgaver.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for både nye og mer erfarne tillitsvalgte i statlig sektor.

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, jobber Tekna for tiden med å utvikle et nytt grunnkurs som består av både e-læring og et vanlig to-dagers-kurs. Dette grunnkurset skal være klart på nyåret 2022.

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen om du har mulighet for det. Kryss av i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 22210. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 22210. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.