Tradisjonen tro arrangerer Lektorlaget, Naturviterne, NITO og Tekna Akademikernes tariffpolitiske skolekonferanse på våren. Denne gangen kan vi endelig møtes igjen til en samling over to dager i Oslo!

Meld meg på

Vi lader opp mot årets tariffoppgjør, og tar opp aktuelle problemstillinger i skolesektoren - i skjæringspunktet mellom tariffpolitikk og skolepolitikk.

Dag 1 er et felles arrangement i regi av Akademikerne og dag 2 er det samling for Teknas tillitsvalgte i skoleverket.

Alle tillitsvalgte i skoleverket er velkommen til å delta!

I årets konferanse ønsker vi å øke bevisstheten rundt Akademikernes politikk og strategi for lokal lønnsdannelse i skoleverket. Ledelsen i Akademikerne, og ulike representanter fra kunnskapssektoren, innleder på konferansen. Mer detaljert program kommer – følg med!

Konferansen er å anse som et organisasjonsfaglig kurs, og du har rett til fri med lønn for å delta

Akademikerne har forhåndsbestilt hotellrom til alle som haker av for dette ved påmelding her, slik at du slipper å legge ut. Du må selv bestille reise. Tekna dekker reise og opphold ved refusjon av utlegg. Om du bruker Egencia som er vårt reisebyrå, slipper du også utlegg til fly. Info om hvordan under.

Praktisk info om lenker

Prosjektnummer; 23157

Lenke til bestilling av reise og reiseregning på Tekna.no, klikk her

Skriv ut

Tema for dag 1 er lokal lønnsdannelse. Mer detaljert program kommer. Pauser inkluderes i bolkene.

11.00 - 11.15

Velkommen

11.15 - 11.45

Akademikernes lønnspolitikk

11.45 - 13.00

Før årets tariffoppgjør

ved Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 15.00

Ny opplæringslov

15.00 - 16.00

Rekrutteringssituasjonen i skoleverket

16.15 - 17.30

Lokale lønnsforhandlinger i skoleverket. Tips og erfaringsutveksling

17.30 - 18.00

Oppsummering og avslutning

19.00

Quiz og middag

Dag 2 er Teknas egen samling for tillitsvalgte i skoleverket. Programmet kan bli endret

09.00 - 09.15

Velkommen

09.15 - 10.30

Bakteppet for årets sentrale lønnsoppgjør

ved Sonia M. Roedele, forhandlingssjef Tekna kommune

10.45 - 11.30

Konfliktberedskap og tillitsvalgtes rolle når andre foreninger er i streik

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.30

Hvordan bli den foretrukne fagforeningen for lektorer i Tekna-fag?

13.00 - 14.00

Faglig påfyll for realfagslærere

14.00 - 15.00

Kompetanse i skoleverket

15.00 - 16.00

Tillitsvalgtes behov / utfordringer Åpen post og oppsummering

16.00

Avslutning og vel hjem