27. mai–1. sep.

Meld deg på Akademikerne kommunes regionale tariffkonferanser. Påmeldingen er nå åpen! Det er lagt opp til at det er valgfritt å møte/delta digitalt.

Meld meg på

Beskrivelse

Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Tekna Kommune er aktivt med i å planlegge og gjennomføre kursene. Det vil bli avholdt 5 kurs før sommeren og 7 kurs etter sommeren. Kursinnholdet er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet pluss kap. 3 i bedriftsavtalen. Målguppen er både tillitsvalgte og kontaktpersoner i kommunal sektor.

Temaer som blir behandlet:

  • Kort om Akademikerne
  • Gjennomgang av årets sentrale tariffoppgjør
  • Gjennomføring av lokale forhandlinger, kravsprosesser mv.
  • Tallgrunnlag / beregninger /resultater sentralt 2020
  • Drøftingsmøte
  • Lønnsstatistikk
  • Tekniske hjelpemidler
  • Lokalt akademikersamarbeid
  • Erfaringsutveksling.
  • Det vil bli avsatt tid til spørsmål og debatt om temaene.

Meld deg på via Akademikerne >>

Kontaktperson i Akademikerne for arrangementet er Tone Cecilie Johannessen, tlf. 918 27 708

Dette er et regionalt tilbud til medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger som kommer i tillegg til foreningenes egne tilbud.