21.–22. nov.

Delta på to dager med grunnleggende og praktisk opplæring i agil teamledelse og lær hvordan du skaper en samkjørt organisasjon med felles retning som skaper mer verdi raskere.

Meld meg på

På dette kurset lærer du å gå fra detaljert og langsiktig planlegging med sentralisert kontroll og styring til å tilrettelegge for raske tilpasninger basert på tillit til medarbeiderne.

Smidige autonome team fremstår som den organisasjonsformen moderne virksomheter trenger for å takle skiftende krav og forventninger. Hvilke endringer krever en slik organisering, og hva skal til for å gjøre ditt team og din organisasjon mer tilpasningsdyktig?

Delta på to dager med praktisk utforsking av hva et autonomt team er og lær hvordan du skaper en samkjørt organisasjon med felles retning som skaper mer verdi raskere.

Læringsutbytte:

 • Smidige prinsipper og hva de betyr for din måte å lede på
 • Organisatoriske hindringer og hva du kan gjøre for å overvinne dem
 • Praktiske metoder og teknikker for smidig produkt - og/eller tjenesteutvikling
 • Hvordan tilrettelegge for samarbeid på tvers og oppnå felles målforståelse
 • Hvordan dyrke motiverte medarbeidere og team
 • Kommunikasjon - en avgjørende kompetanse for ledere og autonome team

Kursmetodikk:

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Du tar med deg innsikt i hvordan dere jobber i dag og vi ser nærmere på forskjellen mellom tjenende ledelse og tradisjonell ledelse. Vi bruker «Training from the Back of the Room» metodikk for å gi deg en best mulig læringsopplevelse.

Ved aktiv deltakelse og diskusjon med andre vil du utvikle deg i lederrollen parallelt med at vi hjelper deg med konkrete forslag til hvordan ditt team og din organisasjon kan fremme kortere beslutningsveier, større engasjement og felles forståelse av hva dere skal oppnå sammen.

Du vil også få en innføring i Diversity Icebreaker som du kan benytte på eget team og i egen organisasjon for å øke forståelse for ulike kommunikasjonsbehov. Programmet kan avvike noe for å tilpasse gruppens dynamikk og behov.

Praktisk rettet kurs med umiddelbar læring:

Du skal forlate kurset med konkrete tiltak du kan iverksette i egen organisasjon.

Målgruppe:

Dette kurset er for ulike typer ledere både i privat og offentlig sektor. Du kan være daglig leder, avdelingsleder, teamleder, prosjektleder, eller rett og slett bare interessert i smidige autonome team og vil lære mer om det.

Meld meg på

Se program

Les mer om Agil Teamledelse her:

– Nye måter å jobbe på krever også nye måter å lede på


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!

Avbestillingsregler

Skriv ut

Med forbehold om noen justeringer på kursagenda!

08.30 - 09.00

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09.00 - 09.05

Velkommen med praktisk info

DAG 1

Velkommen med læringsmål

Felles forståelse av hva som menes med smidige / Agil team ledelse

 • Hva er agil teamledelse
 • Agile prinsipper og hva betyr de for din måte å lede på
 • Hvorfor skal du være en agil teamledelse

Organisering og autonome team

 • Organisatoriske og struktur endringer
 • Tilrettelegge for samarbeid på tvers
 • Hva må til for at teamet skal være autonomt?

Å jobbe med mål

 • Smidig ledelseskonsept
 • Hvordan oppnå felles målforståelse
 • Transparente mål

Hvordan lede agile team

 • Hvordan lede agilt
 • Hva kreves av deg som leder
 • Kompetanseutvikling i teamet

Hva kreves av teamet

 • Selvorganiserende team
 • Hva kreves av teammedlemmet

Oppsummering

16.00

Slutt kursdag 1

DAG 2

09.00

Velkommen til andre kursdag

Hvilke hindringer kan du oppleve

 • Agil teamledelse i ikke agile virksomheter, strukturelle utfordringer
 • Beslutningsprosesser og kontroll
 • Prosess - og verktøyfokus

Hvordan - metode

 • Produktledelse i praksis
 • Metodikk
 • Fasilitering

Smidig tankesett

 • Begrensende holdninger og tankemønster
 • Hvordan håndtere kompleksitet
 • Hvordan motivere medarbeidere og team?

Konflikthåndtering

 • Forsvarsmekanismer
 • Konstruktiv konflikthåndtering

Kommunikasjon

 • Kommunikasjon - en avgjørende kompetanse i agil teamledelse
 • Bevisstgjørende kommunikasjon

16.00

Kurs slutt - takk for nå og vel hjem!

Praktisk informasjon

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj 1 time begge dager fra kl. 11.30 - 12.30. Kursbevis og kursmateriell sendes elektronisk i etterkant.

 • Cecilie Aungrind

  Seniorrådgiver og smidig veileder

  Computas AS

  Cecilie Aungrind er smidig veileder i Computas og har lang erfaring med å jobbe i og med team. Hun er genuint opptatt av menneskene i teamet og hvordan hun kan bidra til å gjøre andre gode. Hun er en støttende leder, og det er viktig for henne å legge til rette for trygghet i teamet.

  Cecilie har 15 års erfaring fra IT-bransjen og har relevant og bred erfaring fra prosjekter og smidige team i både offentlig og privat sektor. Hun har hatt ulike roller og ansvar som blant annet team- og enterprise coach, team lead, scrum master, testleder og funksjonell designer. Hun har konkret og praktisk kompetanse fra store og små virksomheter som er i starten på en smidig transformasjon til de som har prioritert dette i mange år. Cecilie er svært engasjert når det kommer til bevissthet rundt målstyring i organisasjoner, kommunikasjon og hvordan dette kan gi mening helt ned til den enkelte medarbeider.

 • Ellen Mowinckel Daleng

  Fagdirektør og avdelingsleder

  Computas AS

  Ellen Mowinckel Daleng er fagdirektør innen området produktivitet og samhandling i Divisjon Digital Rådgiving i Computas, samt leder for avdelingen som hjelper kunder med smidige metoder og samarbeidsverktøy.

  Ellen er med 30 års erfaring fra IT -bransjen en erfaren prosessleder, teamleder, smidig-rådgiver og løsningsarkitekt med spisskompetanse innen smidig organisering, metoder og tankesett. Hun har gjennom sin karriere ledet team i både internasjonale forskningsprosjekter og større digitaliserings- og utviklingsprosjekter i privat og offentlig sektor, og har fokus på å skape engasjement, autonomi, tillit og åpen kommunikasjon.

  Ellen er opptatt av å legge til rette for at teamet skal oppleve faglig og personlig utvikling, kjenne felles mål og hvordan de bidrar til konkret realisering av virksomhetens strategi.

  Hennes faglige teft og problemløsende blikk har reddet mange bedrifter i deres møte med modernisering og mer agile arbeidsmetoder. Hun er en dyktig motivator og kulturbygger, og blir ofte spurt om å lede kick-off samlinger med øvelser for å bli bedre kjent og skape fellesskap, samt strategisamlinger og workshops for å komme frem til felles mål og tiltak.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: