Dette kurset er nå endelig satt opp igjen, med ny dato, etter nye føringer fra våre myndigheter. Kurset er et videregående kurs i betongteknologi for produksjons- og kontrolledere.

Meld meg på

Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker.

Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet. Deltaker uten ingeniørutdannelse/teknisk fagskole må gjennomføre kursene (A1), (A2), (A3) og (A4), samt ha nødvendig praksis fra produksjonsprosessen. Deltaker med ingeniørutdannelse/teknisk fagskole må gjennomføre kursene (A3) og (A4), samt ha nødvendig praksis fra produksjonsprosessen.

Målgruppe: Personell som skal bli produksjonsleder eller kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Hensikt: Se over. Produksjonsleder skal også kunne gi råd om anvendelsen av betong til forskjellige formål.

Kursinnhold: (A4) gir opplæring i materialsammensetning/teknologi, spesialbetonger, herdeteknologi, alkalireaktivitet, gjeldende standarder, konstruksjonsforståelse og utførelse.

PRAKTISK INFORMASJON

Det oppfordres til at flest mulig tar med bærbar PC.

Hotellrom:
Du må selv bestille overnatting direkte til hotellet hvis du har behov for dette.
Rom bookes direkte med hotell. Ved booking av rom, benyttes referanse GR 013879.
Vi gjør oppmerksom på at betaling må skje ved kort ved avreise.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

Kursbevis
Kursbevis tildeles av Norsk Betongforening etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

Kompetansebevis
Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurs må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon, les her.

Skriv ut

Mandag

09:00 - 09:30

Åpning - innledning

 • Velkommen
 • Registrering (m/kaffe)
 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon
 • Gruppeinndeling

Knut Bryne, Tekna

09:30 - 10:15

Betongkjemi

 • Sementer
 • Tilsetningstoffer
 • Tilsetningsmaterialer

Roar Myrdal

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:30

Betongkjemi forts.

Roar Myrdal

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

Betongfysikk

 • Volumstabilitet, svinn og svelling
 • Nedbrytningsmekanismer fysisk og kjemisk

Roar Myrdal

13:15 - 13:30

Pause

13:30 - 14:15

Betongfysikk forts.

Roar Myrdal

14:15 - 14:30

Pause

14:30 - 15:15

Undervannsbetong

 • AUV-betong – antiutvasknings betong
 • Krav til materialer og spesielle betongegenskaper – NA.6.2.3.1
 • NB pub. nr. 5 Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann - orientering
 • Veiledning for produksjon og bruk av AUV-betong – antiutvaskningsbetong
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Arne Vatnar, Skanska

15:15 - 15:30

Pause

15:30 - 16:15

Undervannsbetong forts.

Arne Vatnar, Skanska

16:15

Slutt for dagen

07:30 - 08:15

Maskinutstøpning med jordfuktig betong

 • Generelle utfordringer ved maskinstøping med jordfuktig betong
 • Betongprodukter med normativ referanse til NS-EN 206
 • Aktuelle betongsammensetninger for hulldekkeelement, betongrør, betongkummer, betongbelegningsstein, betongheller, betongtakstein, betongblokk
 • Aktuelle produksjonsmaskiner
 • Tørrblandet betong

Jørn Injar

Tirsdag

08:15 - 08:30

Pause

08:30 - 09:15

Maskinutstøpning med jordfuktig betong forts.

Jørn Injar

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:15

Alkalireaktivitet

 • NB pub. nr. 21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag - orientering
 • Beregne mengde alkalier
 • Beregne om tilslaget er reaktivt
 • Ikke-reaktivbetong med reaktivt tilslag - beregning
 • Øvingsoppgaver
 • Spesielle utfordringer knyttet til ”SPA”- og svømmeanlegg, særlige tiltak

Bård Pedersen, Statens Vegvesen

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:00

Alkalireaktivitet forts.

Bård Pedersen, Statens Vegvesen

11:00 - 12:00

Lunsj

12:00 - 12:45

Sprøytebetong

 • Krav til materialer og sprøytbarhet – NA.6.2.3.2
 • Krav til sprøytebetong etter NS-EN 14487-1 - orientering
 • NB pub. Nr. 7 Sprøytebetong til fjellsikring - orientering
 • Veiledning for produksjon og bruk av betong til sprøyting etter våtsprøytemetoden
 • Anvendelsesområder – eksempler
 • Eksempler fra utførelse
 • Øvingsoppgaver

Synnøve Myren, Statens Vegvesen

12:45 - 13:00

Pause

13:00 - 13:30

Sprøytebetong forts.

Synnøve Myren, Statens Vegvesen

13:30 - 13:45

Pause

13:45 - 14:30

Fiberbetong

 • Fibertyper – konstruktive
 • Fibertyper – ikke konstruktive
 • Hva er ”gjeldende prosjekteringsregler” ved bruk av ulike fibertyper?
 • Veiledning for produksjon og bruk av betong som tilsettes fiber av stål og polypropylen
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Dan Arve Juvik, Mapei, as

14:30 - 14:45

Pause

14:45 - 15:30

Herdeteknologi

 • Generell innføring i herdeteknologi
 • Utfordringer ved sommerstøping og vinterstøping
 • Bruk av herdeteknologiprogrammet Hett97
 • Øvingsoppgaver

Tom Fredvik, Norcem as

15:30 - 15:45

Pause

15:45 - 16:30

Herdeteknologi forts.

Tom Fredvik, Norcem as

16:30

Slutt for dagen

Onsdag

08:00 - 08:15

2- og 3-komponent bindemidler

Tom Fredvik, Norcem as

08:15 - 08:30

Pause

08:30 - 09:15

2- og 3-komponent bindemidler forts.

Tom Fredvik, Norcem as

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:15

Miljø/EPD/HMS

Tom Fredvik, Norcem as

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:15

Miljø/EPD/HMS forts.

Tom Fredvik, Norcem as

11:15 - 12:15

Lunsj

12:15 - 13:00

Utførelse av betonggulv i henhold til NB15

 • Introduksjon til krav og anbefalinger
 • Gulvbetong; betongsammensetning og egenskaper
 • Utførelse, planlegging og gjennomføring

Tom Fredvik, Norcem as

13:00 - 13:15

Pause

13:15 - 14:00

Standarder for betongområdet forts.

 • NS-EN 206 + NA Tabell Na 12, grenseverdier
 • NS-EN 1992
 • NS-EN 13670 + NA

Knut Bryne, Tekna

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:00

Standarder for betongområdet forts.

Knut Bryne, Tekna

15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 16:00

Diskusjon

Knut Bryne, Tekna

16:00

Slutt for dagen

Torsdag

07:00 - 08:00

Utsjekking fra hotellet

08:00 - 08:15

Selvkomprimerende betong (SKB)

 • NB pub. nr. 29 Veiledning for produksjon og bruk av selvkomprimerende betong – orientering
 • Anvendelsesområder – eksempler
 • Øvingsoppgaver

Tom Fredvik, Norcem as

08:15 - 08:30

Pause

08:30 - 09:00

Selvkomprimerende betong (SKB) forts.

Tom Fredvik, Norcem as

09:00 - 09:15

Pause

09:15 - 10:00

Konstruksjonsforståelse

 • Trykk- strekk- og skjærspenning
 • Deformasjon
 • Slakkarmering
 • Armeringsstenger
 • Armeringsnett
 • Forspente konstruksjoner
 • Øvingsoppgaver

Knut Bryne, Tekna

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:00

Konstruksjonsforståelse forts.

Knut Bryne, Tekna

11:00 - 11:30

Betong og estetikk

 • Hvit betong, farget pigmentert betong, betong for frilegging, betong for slipning, og synlig betong for nye arkitektoniske trender
 • Generelle utfordringer for betongprodusent, faglig kunnskap og krav til produksjonsanlegg
 • Aktuelle betongsammensetninger
 • Krav i prosjekteringsunderlag – eksempler
 • Prøvestøp - akseptkriterier
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Frode Skåttun, Veidekke

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

Betong og estetikk forts.

Frode Skåttun, Veidekke

13:15 - 13:30

Pause

13:30 - 14:15

Betong til massive konstruksjoner

 • Generelle utfordringer ved støping av massive / grove konstruksjoner
 • Aktuelle betongsammensetninger – lavvarmebetonger og begrensning av riss
 • Krav i prosjekteringsunderlag - eksempler
 • Veiledning for produksjon og bruk av betong til massive konstruksjoner
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Bernt Kristiansen, AF Gruppen

14:15 - 14:30

Pause

14:30 - 15:15

Betong til massive konstruksjoner forts.

Bernt Kristiansen, AF Gruppen

15:15 - 15:30

Pause

15:30 - 16:15

Oppsummering/repetisjon

Knut Bryne, Tekna

16:30 - 19:30

Eksamen på nett

19:30 - 19:30

Slutt

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Vårsleppet 2021

11. mars
kl. 15:45–17:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Legionelladagen 2021

18. mars
kl. 09:00–14:00
Zoom, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

23.–25. mars
Microsoft Teams, Nettbasert