31. okt.–1. nov.
Microsoft Teams, Nettbasert

A2 Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder.

Meld meg på

Beskrivelse

A2-kurset består av fire deler: et e-læringskurs, kurssamling via Teams, eksamen og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Kurset er et samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betong Norge.

Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA og er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Endringer kan forekomme

Vi er forhåpentligvis i slutten av pandemien, og gjør fortløpende vurderinger om gjennomføringen av kurset. Dette gjelder særlig laboratorieøvelsene. Mer informasjon vil komme.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en videregående innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA.

Deltakeren skal:

 • tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongsammensetning og få innføring i krav til fersk og herdnet betong med fasthetsklasser, samt krav avhengig av eksponeringsklasser og bestandighetsklasser, samt andre forhold som påvirker betongkvaliteten.
 • få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betong.
 • kunne utføre prøving av betong knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.
 • gis opplæring i metoder for proporsjonering, reseptutvikling, fremstilling, leveranse og kontroll av betong.
 • kunne registrere og oppbevare kontrollresultat.

Kursets oppbygning og varighet

Kurset består av tre deler:

1. E-læringskurs:
I forkant av kurset får deltakere tilgang til e-læringsmodulen som omhandler betongteknologi. Denne har en estimert gjennomføringstid på 3-5 timer og avsluttende prøve må være bestått før de aktuelle dagene for web-undervisning.

2. Digital samling
Det vil være en todagers kurssamling via Teams som avsluttes med eksamen. Mer informasjon blir gitt under kursgjennomføringen.

3. Laboratorieøvelse:
Siste undervisningsdag får deltakere utdelt en sjekkliste for gjennomføring av øvelse i laboratoriet i egen bedrift. Estimert tid på gjennomføring er 1 arbeidsdag.

OBS: Vi forutsetter at laboratorieøvelsen følges opp av en person internt. Vedkommende forutsettes å være teknolog eller ha kompetansebevis klasse PPK

Om e-læringkurset
E-læringskurset er obligatorisk. Estimert gjennomføringstid på 3-4 timer. Kurset tar for selg følgende tema:

 • Betongens struktur og egenskaper: Fordypning i poresystem, svinntyper og betong som komposittmaterialet.
 • Herdet betong: Betongens egenskaper med hensyn på styrke og stivhet i armert og uarmert betong.
 • Bestandighet og nedbrytning: Diverse nedbrytningsmekanismer og tiltak for å øke bestandighet til betong.
 • Herdeteknologi: Varmeutvikling i betong ved hydratisering. Hvordan og i hvilke tilfeller skal varmeutvikling styres.

Kursmateriell
Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

• Kurskompendium

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende standard:

• NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar. Det er et krav om at alle deltakere skal være utstyrt med en NS-EN 206, enten digitalt eller på trykk.

Denne kan kjøpes på: www.standard.no

Arbeidskrav

 • Det kreves gjennomføring av e-læring
 • Tilstedeværelse på web-undervisningen
 • Gjennomføring av tester på itslearning?
 • Innlevering av sjekkliste for laboratorieøving
 • Avsluttende eksamen
 • Kurset er godkjent av BOR-Betongopplæringsrådet.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.200,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Østfold

Bygg, anlegg og eiendom

Anskaffelse av entreprisekontrakter

18. okt.
kl. 09.00–16.00