31. okt.–1. nov.
Microsoft Teams, Nettbasert

A2 Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder.

Meld meg på

Beskrivelse

A2-kurset består av tre deler: et e-læringskurs, kurssamling via Teams og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Kurset er et samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betong Norge.

Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA og er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Endringer kan forekomme

Vi er forhåpentligvis i slutten av pandemien, og gjør fortløpende vurderinger om gjennomføringen av kurset. Dette gjelder særlig laboratorieøvelsene. Mer informasjon vil komme.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:
Kurset gir en videregående innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA.

Deltakeren skal:

 • tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongsammensetning og få innføring i krav til fersk og herdnet betong med fasthetsklasser, samt krav avhengig av eksponeringsklasser og bestandighetsklasser, samt andre forhold som påvirker betongkvaliteten.
 • få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betong.
 • kunne utføre prøving av betong knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.
 • gis opplæring i metoder for proporsjonering, reseptutvikling, fremstilling, leveranse og kontroll av betong.
 • kunne registrere og oppbevare kontrollresultat.

Kursets oppbygning og varighet

Kurset består av tre deler:

1. E-læringskurs:
I forkant av kurset får deltakere tilgang til e-læringsmodulen som omhandler betongteknologi. Denne har en estimert gjennomføringstid på 3-5 timer og avsluttende prøve må være bestått før de aktuelle dagene for web-undervisning.

2. Kurssamling via Teams
Det vil være en todagers kurssamling via Teams som avsluttes med eksamen. Mer informasjon blir gitt under kursgjennomføringen.

3. Laboratorieøvelse:
Siste undervisningsdag får deltakere utdelt en sjekkliste for gjennomføring av øvelse i laboratoriet i egen bedrift. Estimert tid på gjennomføring er 1 arbeidsdag.

OBS: Vi forutsetter at laboratorieøvelsen følges opp av en person internt. Vedkommende forutsettes å være teknolog eller ha kompetansebevis klasse PPK

Om e-læringkurset
E-læringskurset er obligatorisk. Estimert gjennomføringstid på 3-4 timer. Kurset tar for selg følgende tema:

 • Betongens struktur og egenskaper: Fordypning i poresystem, svinntyper og betong som komposittmaterialet.
 • Herdet betong: Betongens egenskaper med hensyn på styrke og stivhet i armert og uarmert betong.
 • Bestandighet og nedbrytning: Diverse nedbrytningsmekanismer og tiltak for å øke bestandighet til betong.
 • Herdeteknologi: Varmeutvikling i betong ved hydratisering. Hvordan og i hvilke tilfeller skal varmeutvikling styres.

Kursmateriell
Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

• Kurskompendium

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende standard:

• NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar. Det er et krav om at alle deltakere skal være utstyrt med en NS-EN 206, enten digitalt eller på trykk.

Denne kan kjøpes på: www.standard.no

Arbeidskrav

 • Det kreves gjennomføring av e-læring
 • Tilstedeværelse på web-undervisningen
 • Gjennomføring av tester på itslearning?
 • Innlevering av sjekkliste for laboratorieøving
 • Avsluttende eksamen
 • Kurset er godkjent av BOR-Betongopplæringsrådet.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.200,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

SvømmehallKompetanse 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen

31. mai–1. juni
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet

2. juni
kl. 14.00–16.30