Kurset er en del av et opplæringsprogram for båndbilsjåfører og pumpeoperatører og dekker de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og forskrifter samt de kompetansekrav som er angitt i NS-EN 206+NA og NS-EN 13670+NA.

Meld meg på

NB! Kurset går lørdag 1. november fra kl. 15:00 til ca. kl. 22:00 og søndag 2. november fra kl. 08:00 til ca. kl. 16:00

NB! Kurset går på norsk og alt materiale er på norsk. Det vil ikke bli gitt oversettelse til engelsk eller polsk under kurset, og det er heller ikke lov å ha med egen tolk.

Kurset er en del av et opplæringsprogram for båndbilsjåfører og pumpeoperatører og dekker de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og forskrifter samt de kompetansekrav som er angitt i NS-EN 206+NA og NS-EN 13670+NA. Kurset er utarbeidet av FABEKO i samarbeid med Arbeidstilsynet og er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av båndbilsjåfør og pumpeoperatør innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for båndbilsjåfør og pumpeoperatør.

NB! Vi minner om at BARE firmaer som er medlemmer av Fabeko Betongprodusenter og pumpegruppe får Fabekorabatt!

OBS! Eksamen:
Vi gjør oppmerksom på at det bare gis adgang til eksamen etter gjennomført kurs. Det kreves 100 % tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen. I særskilte tilfeller kan det gis tilgang til eksamen etter avtale med sekretariatet i Betongopplæringsrådet for å dokumentere kompetanse, men dette må avtales på forhånd med sekretariatet i Betongopplæringsrådet.

For praktisk informasjon om kursbevis, kompetansebevis, overnatting og diverse - se fanene: Praktisk info.

Skriv ut

Dag 1

15:00 - 16:00

Matservering

(1) Kursets hensikt

16:00 - 22:00

Program dag 1

(2) Gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser

(3) Krav til opplæring- ansvarsforhold

(4) Sikkerhetsbestemmelser, sertifisering, CE- merking, etc

Gruppeoppgave

(5) Beskrivelse av pumper og bånd

(6) Før du forlater produksjonsanlegget

(7) Ut på veien- hva kan gå galt?

(8) Ankomst byggeplass. risikovurdering og tiltak

Gruppeoppgaver

21:00

Slutt for dagen

08:00 - 16:00

Program dag 2

Dag 2

(9) Rigging

(10) Starte båndkjøring/pumping

(11) Avslutte pumping/båndtransport

(12) Vedlikehold av maskiner og utstyr

Gruppeoppgaver

Eksamen fra ca 1400-1600

Særordninger:
Deltakere som av medisinske grunner, ved dysleksi eller lese- og skrivevansker eller ved andre grunner har behov for særordninger i forbindelse med eksamen, må melde fra om dette ved kursstart til kursarrangør. Det kan innvilges 25% (dog maksimum 1 time) utvidet tid ved skriftlig eksamen.

Kursbevis og Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Men for tildeling av kompetansebevis (PO) Pumpeoperatør eller (BTS) Betongtransportør- sikkerhet må kurset være gjennomført og eksamen bestått. I tillegg må arbeidsgiver ha gitt personellet spesifikk opplæring på maskin samtidig som at krav til relevant praksis må være tilfredsstilt. Kurs (A0) må i tillegg være gjennomført og eksamen bestått. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon sehttp://www.betongopplæring.no

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

Hotellpakke:
Dette er obligatorisk, og inkludere kaffe og kake/frukt, lunsj og kurslokale - dette kommer i tillegg til kurspris.

Avbestillingsgebyr:
Avbestillingsgebyret kr.1500,-  gjelder mellom påmeldingsfristen og avbestillingsfristen. Full pris gjelder ved avmelding etter avbestillingsfristen.

Hotellovernatting:
Hver og en deltaker må selv bestille hotellrom og betale ved avreise, Oppgi Tekna kurs ved bestilling.

Vi gjør oppmerksom på at hotellet må ha en fakturabekreftelse fra din arbeidsgiver dersom hotellet skal sende faktura for oppholdet direkte til arbeidsgiver. Denne bekreftelsen kan også bli tatt med og levert i resepsjonen ved innsjekk første dagen. Den skal inneholde navnet på deltakeren, fakturaadressen fakturaen skal sendes til og underskrift fra ansvarlig i firma.

Varighet: Ca. 14 timer, inkl. gjennomføring av eksamen.

  • Tommy Cielicki

    Teknisk sjef

    Tommy Cielicki

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

Bygg og anlegg

Tekna Ung: Det nye Nasjonalmuseet

16. sep.
kl. 17:00–19:00
Det nye Nasjonalmuseet

Bygg og anlegg

Byggeledelse

17.–18. sep.