7.–8. sep.
Quality Hotel Saga, TROMSØ

Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670 (tidligere NS 3465).

Meld meg på

NB! Kurset arrangeres torsdag 7. september fra kl. 1500 til ca. kl. 2200 og fredag 8. september fra kl. 0800 til ca. kl. 1600.

Kurset er en del av et opplæringsprogram for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670 (tidligere NS 3465). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med gjennomført grunnkurs som kreves for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Personell som skal ha kompetansebevis som båndbilsjåfør eller pumpeoperatør må i tillegg gjennomføre særskilt sikkerhetskurs. Det vises til eget kursprogram (A0S).

Kursbeskrivelse:
Kurset gir innføring i grunnleggende betongteknologi, transport, pumping og levering/mottak av betong etter dagens praksis og gjeldende standarder. På kurset behandles regler for tilsetninger ved levering, kontroll og prøving, registrering av ikke samsvar/avvik, formidling av innhold og kvittering på følgeseddel.

Kursdeltakeren skal få forståelse for betydningen av riktig kvalitet for fersk og herdet betong, hvilke faktorer som påvirker betongkvaliteten, og betydningen av sentrale begreper som masseforhold, fast hetsklasser og bestandighetsklasser. Kursdeltakeren skal også gjøres kjent med bedriftens alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong, produksjons - kontrollsystem (PKS) miljøbestemmelser, HMS og gis forståelse av service begrepet og betydningen av god kommunikasjon både internt og eksternt.

OBS! Eksamen
Vi gjør oppmerksom på at det bare gis adgang til eksamen etter gjennomført kurs. Det kreves minst 100% tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen. I særskilte tilfeller kan det gis tilgang til eksamen etter avtale med sekretariatet i Betongopplæringsrådet for å dokumentere kompetanse, men dette må avtales på forhånd med sekretariatet i Betongopplæringsrådet.

For praktisk informasjon om kursbevis, kompetansebevis, overnatting og diverse – se fanene: Praktisk info.

15:00 - 16:00

Middag

Åpning

 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon
 • NS - EN 206 - krav til kompetanse
 • Betongopplæringsrådets kompetansebevis

Bruk av betong

 • Historikk
 • Bruksområder
 • Rammebetingelser
 • Viktige definisjoner og begreper

Grunnleggende betongteknologi

 • Betongens delmaterialer og betongsammensetning
 • Reaksjon mellom sement og vann
 • Masseforhold, fasthet og bestandighet
 • Egenskaper i fersk betong
 • Oppgave

Kontroll og prøving

 • Visuell kontroll/vurdering på betongfabrikk og byggeplass
 • Konsistensmåling
 • Luftmåling
 • Fasthetsprøving

Transport av ferdigbetong

 • Trommelhastighet
 • Transporttiden
 • Temperatur
 • Renhold
 • Vann i trommelen
 • Skovler
 • Prosedyre og stillingsbeskrivelse
 • Gruppeoppgaver

Levering av ferdigbetong på byggeplass

 • Kartlegging av leveringssted
 • Levering med transportbånd
 • Levering i pumpe
 • Levering i tobb
 • Spesielle forhold ved levering av SKB
 • Følgeseddel
 • Kundens kvittering
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Sjåførens rolle, ansvar
 • Utstøping på byggeplass

Tilsetninger på byggeplass

 • Regler for tilsetning
 • Justering av konsistens på byggeplass
 • Retningslinjer og prosedyre for tilsetning på byggeplass
 • Aktuelle typer tilsetningsstoff
 • Produkt- og sikkerhetsdatablad for tilsetningsstoff
 • Registrering på følgeseddel
 • Oppgave / case

Pumping av betong

 • Pumpetyper
 • Pumpeutstyr
 • Prinsippene for pumping
 • Betongens pumpbarhet
 • Forhold på byggeplass, tilrigging og utførelse
 • Spesialbetong
 • Renhold
 • Prosedyrer

Registrering av avvik

 • Hva er avvik/ikke samsvar
 • Korrigerende tiltak - bedre rutiner

HMS

 • Arbeidstaker og arbeidsgivers plikter

Miljø, miljøpåvirkning, ytre miljø

 • Miljøaspekt i forbindelse med transport (herunder pumping)
 • Miljøkrav og tiltak

Oppsummering

 • Evaluering
 • Personopplysningsskjema innlevering siste frist

Eksamen er ferdig senest kl. 16.00

Pauser og spørsmål / diskusjon tas etter behov og er inkl. i de angitte temabehandlinger

 • Dan Arve Juvik

  Logistikksjef

  Mapei AS