8. mars
kl. 11.00–12.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Vi inviterer tillitsvalgte til en digitalsamling om likelønn og tillitsvalgtes rolle den 8. mars kl 11-12.

Meld meg på

Beskrivelse

Agenda

  1. Teknas likelønnskartlegging 2022 v/ Tom Erik Aabø, seniorrådgiver i Tekna. Tekna-tall viser at våre kvinnelige medlemmer i snitt har lavere lønn enn menn i samme bedrift, selv med lik utdanning, likt ansvar og lik erfaring. Tekna har gjennomført likelønnskartlegginger i 2019 og i 2022. Vi presenterer hovedfunnene.

  2. Tillitsvalgtes rolle ved rapporterings- og aktivitetsplikt for likestilling v/ Anette Moldrem, Juridisk rådgiver i Tekna Arbeidsgivere har en lovpålagt aktivitets- og redegjørelsesplikt for likestilling og mangfold. Rapporteringen skal skje årlig og arbeidet skal gjøres i samarbeid med tillitsvalgte. Bakgrunnen for aktivitetsplikten er å avdekke utfordringer med likestilling som finnes i virksomheten. Formålet er at du kan sette i gang prosesser og tiltak så tidlig som mulig for å hindre diskriminering, samt øke kunnskapen og bevisstheten om likestilling.
    Hva sier reglene- og hva bør tillitsvalgte ta med inn i dette arbeidet?

Praktisk deltakelse

Lenke for å delta på den digitale samlingen på Teams, vil bli sendt ut på e-post senest dagen før.