5. mars
kl. 10:00–16:00

Vi inviterer til en orientering om årets oppgjør. På årets tariffkonferanse vil vi gjerne snakke med dere både om hovedtariffavtale og hovedavtale.

Meld meg på

Vi er inne i et mellomoppgjør, hvor vi normalt ikke gjør endringer i hovedtariffavtalens ordlyd. Likevel ønsker vi innspill fra dere på ønsker til tekstlige endringer og andre føringer til forhandlingene vi skal inn i, i årets mellomoppgjør.

Så skal hovedavtalen i staten reforhandles i løpet av 2019. Nåværende avtale løper fram til 31. desember 2019. Arbeidsgiverrådet i staten har argumentert for endringer de ønsker å gjøre i avtalen. Hvilke behov for endringer ser dere som tillitsvalgte, og hva tenker dere om de problemstillingene Arbeidsgiverrådet vil løfte.

Vi håper så mange av dere som mulig benytter anledning til å delta og gi innspill.

Velkommen!

Praktisk informasjon

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve kurset inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Flybilletter må du bestille selv hos Egencia på telefon : 23 15 04 99 eller e-post : customer_service@egencia.no. Referanse er: Tillitsvalgtopplæring/19303/Bræin. Presiser at fakturaen skal til: Tekna v/ Bræin, Postboks 2312 Solli; 0201 Oslo.

Tillitsvalgte i stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen § 39.

Skriv ut

10:00 - 10:15

Registrering og enkel servering. Presentasjon av deltakerne

10:15 - 13:00

Hovedavtalen i staten

Gruppearbeid

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 15:30

Mellomoppgjøret 2019

Innspill til mellomoppgjøret

Gruppearbeid

15:30 - 16:00

Oppsummering og avslutning