Hopp til innhold
Dette arrangementet er ikke lenger aktivt, se vår kalender for kommende kurs og arrangementer.

Konferansene Plan + Infrastrukturdagene = InfraPlan

Her får du med deg det beste fra fagmiljøene som er involvert i det som skjer over og under bakken!

I år kan du velge å delta med oppmøte på Scandic Flesland, eller digitalt. Vi vil arrangere konferansen som en hybrid.

Les om konferansen her

Program

I årets program vil vi fokusere på hvordan miljøene kan samhandle og videreutvikle prosjekter innen by- og tettstedsutvikling med vekt på:

- Nasjonal infrastruktur
- Utbyggingsavtaler
- Erfaringer fra prosjekter - fremtidens prosjekter

Målgruppe

Konferansen(e) retter seg mot deg som er involvert i infrastruktur som eier, planlegger og bygger av ulike typer infrastruktur i Norge – offentlige så vel som private – innenfor områdene vei, jernbane, øvrige samferdselsanlegg, vann, avløp, overvann, fjernvarme, kraft, Ekom, IT, gass og bossug. Eller by- og arealplanleggere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre som arbeider med by og tettstedsutvikling.

Utvalgte forelesere

Magnar Danielsen
fagdirektør, planavdelingen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Henrik Syse
Filosof

The Peace Research Institute Oslo

Kjersti Haukeland Eiken
Spesialrådgiver Digitalisering og innovasjon

Bergen kommune

InfraPlan skaper bærekraft

  • Bærekraftsmål 17