10. sep.
kl. 09:00–17:00
Hopin konferanseplattform, Nettbasert
Dette arrangementet er ikke lenger aktivt, se vår kalender for kommende kurs og arrangementer.

Tjenesteinnovasjon i helse

I 2020 arrangerer vi den femte Helseteknologikonferansen. TeknaNorway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har siden 2015 samarbeidet om en nyskapende og viktig møteplass for alle som er interessert i implementering av ny helse- og velferdsteknologi.

Vi mener at innovasjon skjer best når helsevesenet kommer sammen med leverandørene – og når merverdi for bruker, pasient og helsepersonell står i sentrum. Her treffer du hele sektoren for interessante samtaler om nytenkning og problemløsning.

Se årets program her.

Digital konferanse

Helseteknologikonferansen 2020 heldigitaliseres. Vi har valgt plattformen Hopin - som i stor grad gir følelsen av å være på konferanse. Denne er både enkel og gøy å bruke og du kan:

 • Følge med på foredragene og velge spor
 • Stille spørsmål i plenum via chat (vi siler ut de mest relevante og stiller foredragsholderen)
 • Kontakte utstillere og startups direkte
 • Kontakte andre deltakere direkte
 • Delta på vår «randomiserte minglesesjon»

Vi lover deg en skikkelig interessant dag!

For hvem?

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Dessuten: Nominér Årets helseteknologigründer. Les mer her

 

Utvalgte forelesere

Wasim Zahid
Kardiolog

Drammen sykehus

Karl Vestli
Divisjonsdirektør Strategi og portefølje

Direktoratet for e-helse

Vibeke Binz Vallevik
Sjefsforsker/Leder, BigMed

DNV GL AS Avd Høvik

Linda Sørensen
Leder, Teknologisk intervensjonssenter

Sunnaas sykehus HF

Margunn Aanestad
Professor, institutt for informasjonssystemer

Universitetet i Agder

Rolf Windspoll
Prosjektleder, Avd. velferdsteknologi og rehabilitering

Helsedirektoratet

Elin Sundby Boysen
Forsker

SINTEF Avd Forskningsveien Oslo

Jon Harald Kaspersen
Forskningssjef

SINTEF Digital

Arrangører:

 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Norway Health Tech
 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Platina:

 • Innokas Medical
 • ITL
 • Inventas

Gull:

 • Attensi
 • Decon-X
 • Evondos
 • Sensio
 • Simonsen Vogtvig
 • Carnegie
 • Helseoversikt