19. mars 2019
kl. 09:00–16:30
Dette arrangementet er ikke lenger aktivt, se vår kalender for kommende kurs og arrangementer.

Tjenesteinnovasjon i helse

I 2019 arrangerer vi den fjerde Helseteknologikonferansen. TeknaNorway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har etablert dette som en nyttig møteplass for alle som er interessert i ny helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon, både i helsetjenesten og i industrien.

Teknologi finnes det mye av, men:

...det er ikke så enkelt å sikre at den skaper merverdi for innbyggere, helsepersonell, industriaktører og beslutningstakere.

På årets helseteknologikonferanse får du høre om både verktøy, prosjekter og tiltak: Innovasjonspartnerskap, gevinstrealisering, organisasjonsutvikling, offentlig-private samarbeid i tjenester og innovasjon.

Og hva trenger vi av næringspolitiske virkemidler?

Teknologi?

Vi ser på blant annet pasientoppfølging på avstand, trygghetsteknologi, løsninger på tvers av helsetjenestene og teknologi som fasiliterer pasientenes helsetjeneste. 

Få med deg nyttig info om hvordan du kan sikre persondata. Du får høre om helseplattformen - og om journaldata som sikres i blokkjede.

Og hva kan vi gjøre med med computer-brain interphase?

Utvalgte forelesere

Michael Boninger
Professor

University of Pittsburgh Medical Center

Irmelin Bergh
Strategisk rådgiver

Netlife Design AS

Tarje Bjørgum
Leder helse og innovasjon

Abelia

Gudmundur Ebenezer
CEO/Gründer

Lifekeys

Linda Book Dalsgård
Delprogramleder/prosjektleder

Bergen kommune

Kjetil Århus
Direktør - Digitalisering og innovasjon konsern

Bergen kommune

Nicolai Skardsgård
Lege og daglig leder

Hjemmelegene.no

Tove Skjelbakken
Leder, Samvalgssenteret

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Sponsorer