Infrastrukturbloggen

Tid er penger

4. mai 2020 Streaming

Verdsetting av tid er avgjørende for å vurdere samfunnsøkonomisk nytte ved investeringer innen samferdsel, men har tidsverdi endret seg over årene? Se opptak fra fagtreff i Norsk Veg- og Trafikkfaglig forening, NVTF:

Nyere forskning nyanserer synet på hvor verdifull reisetid er. Hva skjer med lønnsomheten i samferdselsprosjekter hvis tidsverdiene går mot null? Er det virkelig slik at tidsverdiene reduseres fordi vi kan bruke tiden mens vi reiser til mye annet fornuftig?

Askill Harkjerr Halse fra Transportøkonomisk institutt forteller om resultater fra den siste verdsettingsstudien. Vi får vite mer om hvordan vårt syn på tid, hvordan vi verdsetter tiden forskjellig og hvordan verdsettingen av tid varierer mellom bruk av ulike transportmidler.

Marie Aarestrup Aasness fra Statens vegvesen formidler fra sin studie av kø. Hun har spennende funn å vise til om hvordan folk opplever kø, hva som påvirker opplevelsen og geografiske forskjeller av hvordan kø oppleves. Hva er betalingsvilligheten til å unngå kø?

Les også

Relaterte kurs og arrangementer