Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Selvkjorende-buss

Tema: Infrastruktur

Selvkjørende buss

Tekst av Øystein Olsen Publisert: 28. sep. 2016

Kan en liten og litt rar minibuss forandre verden?

Det er overveldende oppmerksomhet omkring selvkjørende biler for tiden. De blir presentert som gode løsninger på alle måter – enten det gjelder miljø eller sikkerhet. Det er fort gjort å tenke at dette er ganske dumt, fordi det ikke blir færre biler på veien av den grunn. Med andre ord – trengselen på veiene blir den samme. Eller…?

Leser man seg først fast i alt som har med biler å gjøre og tenker ut fra nåtidens ståsted, kan det være riktig. Men ser man nærmere på transport som et system der mobilitet er en tjeneste, kan bildet forandre seg fullstendig. Da må man nemlig ta innover seg at det er snakk om en utvikling som minner mer om en transformasjon som er drevet av at vi som skal forflytte oss, har et behov. Spesielt i byer kan vi ønske oss, eller føle oss tvunget til, å slippe unna alt som har med bil å gjøre.
I tillegg har by- og lokalmiljøet det samme behovet. Riktignok er jeg glad i at regnestykker har riktig svar, men her kan jeg akseptere at 2+2=5…(minst).
La oss først nevne tre helt konkrete eksempler som de fleste av oss får assosiasjoner av:
– Autopilot i fly
– Førerløs Metrobane
– Droner
Eksemplene er bare hentet fra transportverden. Ser vi litt på andre bransjer, er automatiseringen helt åpenbar: for eksempel helautomatiske lagersystemer, både i produksjonsindustri og varelogistikk.

Så hvorfor ikke i våre daglige forflytninger?

Det jeg vil fram til, er at selvkjørende biler er en liten del av noe annet, nemlig autonome transportmidler. Det sies og skrives om dette i voldsomt omfang for tiden, så jeg skal ikke forsøke meg på en fullversjon av temaet. Jeg mener imidlertid at alle eksempler vi ser nå, vil gjøre at vi venner oss til nye tjenester, endre adferden vår og dermed se annerledes på hvordan vi kommer oss fra A til B.

Hva skjer?

På Kongsberg den 29.-30. september blir en elektrisk selvkjørende minibuss demonstrert. Det er i praksis kick-off for pilotprosjektets «Tour of Norway» gjennom hele oktober. Hvorfor på Kongsberg? Det handler mest om et offensivt samarbeid mellom offentlige aktører og privat næringsliv. Det er nemlig muligheter for næringsutvikling knyttet til selve kjøretøyene og til tjenester for effektive transportsystemer. Aktørene mener dette i høyeste grad er del av det grønne skiftet.

Støttespillere og aktører

Tekna har valgt å støtte kick-off på Kongsberg sammen med ITS Norge som er en del av fagnettverket til Tekna. Acando AS er bedriftsmedlem i ITS Norge. De har tatt initiativ til forprosjekt og demonstratorer relatert til Autonome Minibusser for å gjøre kollektivtransport mer attraktiv og konkurransedyktig mot bruk av egen bil. Formålet med å benytte autonom minibuss er å ivareta de første og siste meterne av reisen med et kostnadseffektivt transportmiddel. Disse meterne er ofte utslagsgivende for folk vurderer å reise kollektivt eller ikke.

Den nye og revolusjonerende transportteknologien er autonome (selvstyrende og selvgående) minibusser som kan ta inntil 12 passasjer. Minibussene produseres av Easymile, en joint venture mellom Ligier og Robosoft . EasyMile sine minibusser er utviklet og testet gjennom flere EU-programmer, sist i sammenheng med CityMobile.
Navya og Local Motors leverer tilsvarende løsninger, men har en kortere historie enn EasyMile innen autonome transportløsninger, og er derfor mindre erfarne så langt. Felles for alle tre aktørene er at de adresserer et åpenbart behov i mange byer og tettsteder.

Løsningen er helt ny og skal gjennom flere generasjoner med forbedringer før vi opplever å ha en fullgod mobilitetstjeneste.

Lenkesamling – mer stoff om saken:

TU: Ligner det som skjedde da samfunnet gikk fra hest til motorkjøretøy
TU: Nå kommer de første førerløse bussene til Norge

Les også