NVTF reloaded 2018

Infrastrukturbloggen

Samferdsel – reloaded

Tekst av Hans-Jörg Schneidt 26. apr. 2018 Streaming

Hvordan møter vi fremtidens transportbehov smartere?

Samferdselsministeren utlyste en mobilitetskonkurranse med 100 millioner i premiepotten for å fremme innovative og grønne mobilitetstjenester. Teknologien er her, men hva som skal til for at innovative løsninger blir en del av vår transporthverdag?

RUTER, Oslo kommune Bymiljøetaten og Statens vegvesen har dannet et felles mobilitetsprosjekt som fremmer samarbeid og gode mobilitetsløsninger på tvers av ansvarsområder.
Hvordan forbereder offentlige og private aktører seg til å ta i bruk ny teknologi? Hva som skal til for å gå fra innovative løsninger til praktisk anvendelse?
NVTF ga en oppdatering på hvordan private og offentlige aktører baner vei for nye mobilitetsløsninger og erfaring fra ferske pilotprosjekter i et fagmøte 26. april.

Opptak fra fagmøtet

Tine Marthinus, Prosjektleder Smartere Transport i Osloregionen, Statens vegvesen Region øst

Claes Kanold, Leder mobilitetstjenester, RUTER

Hallvard Bratberg, direktør privatmarkedet, USBL

Paal Aamaas, prosjektleder Kapasitetsløftet autonomi, Høgskolen i Sørøst-Norge

Spørsmål til panelet:

Fagmøtet arrangeres av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Stikkord: NVTF, samferdsel, video

Les også

Relaterte kurs og arrangementer