ITS world congress

Infrastrukturbloggen

ITS World Congress 2018

Tekst av Øystein Olsen 15. mai 2018 Streaming

Årets ITS World Congress avholdes i København. Dette er den største og viktigste møteplassen for ITS-bransjen. Som kongressen selv skriver i sin informasjon:
«The Congresses provides the ideal opportunity for all stakeholders to come together, discuss and make the necessary contacts to move initiatives forward and to develop their business by exhibiting and demonstrating state of the art ITS solutions. The Congresses also showcase the latest ITS achievements from the city and region hosting the Congress, and can help increase awareness of ITS in the Host region itself.»

Det er ventet mange nordmenn blant de 10-12 000 deltakerne.
 ITS Norge forbereder et omfattende program sammen med våre medlemmer og de nordiske ITS-foreningene.

Det bygges videre på de aktivitetene og det opplegget foreningen normalt gjennomfører på verdenskongressene, men litt mer omfattende fordi vi regner med mange nordmenn har tenkt seg innom Kongressen.

ITS Norge holdt et informasjonsmøte 15. mai.
Se opptak fra info-møtet og bli oppdatert på det meste du trenger å vite for å få godt utbytte av din deltakelse i København:

Presentasjonen: Infomøte om ITSWC 150518 (PDF)

Finn opptak fra flere arrangementer med aktuelle temaer innen samferdsel og infrastruktur

Stikkord: ITS, video

Les også

Relaterte kurs og arrangementer