Infrastrukturbloggen

Elektrifisering av kollektivtransport

9. nov. 2020 Streaming

Elektriske busser blir satt i drift nå i mange norske byer. Det er mange spennende utfordringer som følger med denne utviklingen - teknisk, funksjonelt og organisatorisk. NVTF Vestland og TEKNA Bergen har tatt initiativet til en møteserie for å spre kunnskap og utveksle erfaringer med elektrifisering av busstransport.

Program

Batteriteknologi - innleder Kaushik Jayasayee fra SINTEF Industri
An overview of battery technologies

Oslo - innleder Snorre Lægran fra Ruter

(tekstkilde; websider ruter.no)
Innføringen av elbusser er både en naturlig del av elektrifiseringen av samfunnet, og et viktig bidrag til Oslo kommunes klimastrategi om å gjøre byen til verdens første nullutslippsby innen 2030. Ruter rullet ut de aller første elbussene på tampen av 2017. Da var det ikke mer enn seks stykker. I 2019 kom det 109, og i løpet av 2020 vil det totalt være 145 elbusser på veiene. Elbussene utgjør om lag ti prosent av bussene som kjører på oppdrag for Ruter. I 2028 skal alle Ruters busser og båter være utslippsfrie.

Drammen - innleder Terje Sundfjord fra Brakar

(tekstkilde; websider brakar.no)
I februar 2018 tok Brakar enda et stort skritt i bruken av ny teknologi! Da begynte elektriske busser å kjøre i trafikk mellom Drammen og Mjøndalen. Bussene betjener linje 51, og det er hurtigladere på både Drammen busstasjon og Mjøndalen stasjon som bussen kan lades ved. Vinteren 2020-21 setter Brakar nye elektriske busser i drift. Vy Buss har kjøpt 22 nye elbusser fra Volvo som skal leveres i løpet av oktober – desember 2020. To av de nye bussene er elektriske leddbusser. Bussene blir satt i trafikk i Drammen og vil bidra til at en enda høyere andel av Brakars avganger blir elektriske og grønnere. Brakar tar med dette et viktig skritt i retning av en mer utslippsfri kollektivtrafikk. Kollektivtrafikken er et av våre viktigste virkemidler for å oppnå fylkesrådets mål om å redusere klimagassutslippene fra Viken med minst 80 prosent innen 2030.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer