Tekna Klima Bergen komite ble etablert i 2021 som en undergruppe av Tekna Klima for å få til flere faglige arrangementer og større bredde i temaer i Bergensregionen. Dette skal bidra til et større nettverk samt utvikle kompetanse for regionen til grønn omstilling. Arrangementene vil i stor grad være digitale og dermed tilgjengelig for Tekna-medlemmer over hele landet.

Styret Tekna Klima Bergen

Sist oppdatert: fredag 25. juni 2021