Hvordan bygge effektive og trygge team?

Pandemien gjorde noe med samarbeidet på jobb. Ikke nødvendigvis bedre eller dårligere, men annerledes i form av at mer samarbeid skjer digitalt. Hvord...
Streaming