Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Ledelse og utvikling

Prosjektledelse og byutvikling stykkevis og delt

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 31. okt. 2012

Oslo bygger Fjordbyen i Bjørvika og løfter Groruddalen. Andre norske byer har ambisjoner om nye bydeler. Her er det mange store prosjekter for erfarne og nye prosjektledere. Men hva med det påviste etterslepet i vedlikehold i offentlig bygningsmasse og infrastruktur?

 Bilde av Oslo

Byutvikling betyr store prosjekter i planlegging og bygging av infrastruktur, nærings- og boligbygg. Gammel bygningsmasse blir borte, infrastruktur i form av ledningsanlegg og gater løftes til dagens standard. Men i områdene rundt er det fortsatt gamle hus, hullete gater og tilstanden til alt vi ikke ser under bakken er heller ikke slik den burde være.

Bysatsing og stykkevis fornyelse. Oslo har Fjordbyen og satser i Groruddalen men er ikke alene. I Stavanger har man Stavanger Øst og Urban sjøfront. I Trondheim bygger man blant annet Grønn by på Brøset. Byene trekker til seg stadig nye innbyggere. Norge fornyes i stort tempo, men ikke helt, bare stykkevis og delt.

Forfall i gammel infrastruktur. Rådgivende ingeniørers forening la i 2010 frem en rapport, State of the nation, som beskrev og satte kostnader på vedlikeholdsetterslepet i norsk infrastruktur og bygningsmasse. Elleve sektorer var vurdert. Tre sektorer ble både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv pekt ut som kritiske. Disse var offentlige bygg og spesielt helsebygg, kommunale veier og avløpsanlegg. Nødvendig oppgradering av kommunale bygg og helsebygg ble i rapportene tallfestet til 150 til 200 milliarder kroner. I et langsiktig perspektiv, der blant annet klimautfordringer og fremtidige krav vurderes mot 2020. Kom de fleste sektorene dårlig ut.

 

Les også