Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en ung kvinne som holder foredrag

Tema: Ledelse og utvikling

Ledelse til frokost: Prestasjonsledelse

Tekst av Stine Audestad Publisert: 24. nov. 2020 Streaming

Hva skal til for at du får medarbeiderne dine til å strekke seg litt lenger? Hvordan kan du som leder legge til rette for en kultur som gir varige prestasjoner? Anders Dysvik gir råd om hvordan du som leder kan bidra til å bygge god prestasjonskultur.

Presentasjon fra foredraget (PDF)

Gode ledere bidrar til et mestringsklima, hvor medarbeidere kan bidra med sine styrker og kompetanse. Gjennom klare målsettinger og utviklende tilbakemeldinger kan ledere bidra til å utvikle et mestringsklima. Et mestringsklima kjennetegnes ved at medarbeidere måles opp mot seg selv og tidligere prestasjoner, heller enn andre medarbeidere.

Ifølge Anders Dysvik har ledere som lykkes med å bringe frem det beste i sine medarbeidere noen fellestrekk. De driver med relasjonsledelse, oppgaveorientert ledelse og legger til rette for læring og endring.

Anders gir deg som leder praktiske råd for hvordan du kan bygge en kultur hvor medarbeidere har mulighet til å utvikle seg og utnytte sine styrker.

På slutten av foredraget svarer Anders svare på spørsmål fra deltakerne.

Anders Dysvik

professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI

Anders er utdannet yrkesoffiser ved Luftkrigsskolen, operativ linje. Etter plikttjenesten fullførte han hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo etterfulgt av PhD-graden ved Handelshøyskolen BI.

Les også