Tillit og tillitsvalgtrollen henger sammen

Tillit og tillitsvalgtrollen henger sammen. Å ta på seg tillitsverv er å ta en ny rolle. Den tillitsvalgte må ha tillit. Rolleforståelse blir viktig.