Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Reform

Tema: Ledelse og utvikling

Lærekraftig utvikling: kompetanseløft og livslang læring

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 26. juni 2019 Streaming

Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne heter utredningen som nylig er levert. Hør leder for utvalget Simen Markussen:

Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne
heter utredningen (NOU 2019:12) som nylig ble levert kunnskapsministeren.

Hvordan ruster vi oss for fremtidens arbeidsmarked?

Etter og videreutdanning er noe som angår oss alle, men hvilke hensyn er viktigst å tilrettelegge for?
Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi. Ambisjonen er at «ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger».

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning leverte 4.juni sin utredning til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Utvalget har undersøkt hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Utvalget har også sett på om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg.

Utvalget har vært ledet av Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret, og han kom til oss og presenterte rapporten om lærekraftig utvikling i dag:

lærekraftig utvikling – KPR

Har du lyst til å påvirke denne prosessen og bidra til å bedre mulighetene for kompetanseutvikling for arbeidstakere? Da har du nå en unik mulighet!
Tekna arbeider med høringssvar til forslagene i rapporten og for å sikre gjennomslag for Teknas meninger trenger vi dine innspill. Vi har laget : et notat med oppsummering og forklaring av utvalgets forslag
Send innspill til Knut Frydenlund

Interessert i å se opptak fra flere foredrag?
Foruten opptak innen ledelse og personlig utvikling kan vi by på opptak innen energi, klima, olje og gass,
innen IKT, IT og tele,
LIVE-sendinger og opptak innen bygg og anlegg,
LIVE-sendinger og opptak innen havbruk, miljø og biovitenskap,
innen samferdsel og infrastruktur samt opptak innen
forskning, innovasjon og realfag.

Kos deg i sommer! 🙂

Les også