Reform

Ledelsesbloggen

Lærekraftig utvikling: kompetanseløft og livslang læring

Tekst av Tove Rodahl 26. juni 2019 Streaming

Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne heter utredningen som nylig er levert. Hør leder for utvalget Simen Markussen:

Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne
heter utredningen (NOU 2019:12) som nylig ble levert kunnskapsministeren.

Hvordan ruster vi oss for fremtidens arbeidsmarked?

Etter og videreutdanning er noe som angår oss alle, men hvilke hensyn er viktigst å tilrettelegge for?
Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi. Ambisjonen er at «ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger».

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning leverte 4.juni sin utredning til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Utvalget har undersøkt hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Utvalget har også sett på om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg.

Utvalget har vært ledet av Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret, og han kom til oss og presenterte rapporten om lærekraftig utvikling i dag:

lærekraftig utvikling – KPR

Har du lyst til å påvirke denne prosessen og bidra til å bedre mulighetene for kompetanseutvikling for arbeidstakere? Da har du nå en unik mulighet!
Tekna arbeider med høringssvar til forslagene i rapporten og for å sikre gjennomslag for Teknas meninger trenger vi dine innspill. Vi har laget : et notat med oppsummering og forklaring av utvalgets forslag
Send innspill til Knut Frydenlund

Interessert i å se opptak fra flere foredrag?
Foruten opptak innen ledelse og personlig utvikling kan vi by på opptak innen energi, klima, olje og gass,
innen IKT, IT og tele,
LIVE-sendinger og opptak innen bygg og anlegg,
LIVE-sendinger og opptak innen havbruk, miljø og biovitenskap,
innen samferdsel og infrastruktur samt opptak innen
forskning, innovasjon og realfag.

Kos deg i sommer! 🙂

Les også

Relaterte kurs og arrangementer