Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Få ting gjort

Tema: Ledelse og utvikling

Kunsten å få ting gjort

Tekst av Tekna Kurs Publisert: 27. feb. 2013

Mange opplever stadig høyere forventninger og økende arbeidsmengde på jobben, og mange er vel også ute etter å finne en metode som lettere gjør at de kommer seg gjennom alle dagens gjøremål. Utviklere og tilhengere av metodikken Getting Things Done (GTD) mener de fleste har mye å vinne på å lære seg metodikken for personlig produktivitet.

I Aftenposten 3. februar kunne vi lese om hvordan Thomas Moen har halvert antall arbeidstimer, men fortsatt får gjort mer enn han gjorde tidligere. Dette klarer han ved hjelp av GTD-metoden. Metodikkens utgangspunkt ligger i å ikke oppbevare forpliktelser og ideer i hodet, men å flytte de til et system du stoler på.

David Allen har skrevet boken Getting Things Done, og han beskriver i denne et sett med gode vaner som kan læres. Disse vanene henger sammen og utgjør en systematisk tilnærming til oppgavehåndtering som skal, i følge forfatteren og bokens undertittel, lede til en mer stressfri produktivitet.

Ved å plassere ideer og forpliktelser utenfor hodet frigjøres det David Allen kaller psykisk RAM som man kan bruke til å faktisk få ting gjort og til å være kreativ. Allen baserer denne tenkningen på blant annet George A. Miller sin studie fra 1956: ‹‹The Magical Number Seven, Plus or Minus Two›› som beskriver at hjernens ‹‹arbeidsminne›› kan holde syv ting samtidig, pluss/minus to. Kommer det flere ting inn faller noe annet ut av minnet.

Forebygger sykdom grunnet stress på arbeidsplassen
En økende andel av sykefraværet i norsk arbeidsliv er knyttet til stress og stressrelaterte plager i jobben. Det slår Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fast. Stress og høye forventninger fører, i følge seniorforsker i AFI Asbjørn Grimsmo, til at sykefraværet og konsumet av søvnmedisin og lykkepiller er på vei oppover. Få av oss har yrker hvor vi kan telle opp hva vi har laget etter en endt arbeidsdag, og dette er også med på å bidra til at man ikke føler at man strekker til. Effekten forsterkes ved at målinger og tellekantsystemer blir vanligere. Samtidig er det ofte flytende mål for hva som skal leveres i mange yrker, og målet forandrer seg dermed underveis. Da legger mange inn en ekstra innsats for å være på den sikre siden, noe som skaper stress.

I følge Grimsmo har kurs og stresshåndteringsmetoder som for eksempel GTD økt de siste årene. Han kaller slike kurs for sekundærforbyggende arbeid, fordi man henter arbeidstager ut av arbeidsplassen og kurerer symptomer. Tekna arrangerer jevnlig flere ulike kurs innen ledelse og administrasjon. 

Les også