Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann tegner på glasstavle

Tema: Ledelse og utvikling

Innovasjon med scrum

Tekst av Tekna Kurs Publisert: 16. nov. 2012

Mer om scrum som verktøy for innovasjon

Scrum er et rammeverk for prosjektarbeid som legger til rette for at du skal kunne gjennomføre prosjekter effektivt når kravene stadig endres. I utgangspunktet var metoden tenkt til å benyttes ved utvikling av programvarebaserte systemer, men brukes i dag som et nyttig rammeverk i alle slags prosjekter av en viss kompleksitet. Teorien baseres på empirisk prosesskontroll og anmoder at man jobber i tverrfaglige, selvstyrte team.

Geir Amsjø skriver i sin blogg at, på tross av at mange tror Scrum dreier seg om daglige, stående møter, klistre post-it lapper på veggen, produktkøer og sprinter, kan Scrum være en innovasjonsmotor i bedriften. Han henviser til artikkelen New New Product Developement Game, som i stor grad handler om innovasjon og produktutvikling generelt, og ikke i særlig grad om programvare.

Innovasjon er i følge Amsjø en kompleks og ikke-forutsigbar aktivitet, og det er ikke hensiktsmessig med detaljert planlegging og styring. Han påpeker at det er viktig å ha et bevisst forhold til oppgavenes kompleksitet, da enkle oppgaver kan planlegges og styres, mens de komplekse oppgavene krever tverrfaglig teamarbeid og stor frihetsgrad.

En annen sentral faktor for å lykkes med innovasjon er i følge Amsjø det å sette kunden i førersetet. De beste innovatørene gir seg ikke før de er trygge på at de forstår behovet til brukerne – uansett om de er eksisterende eller fremtidige kunder. Han skriver også at ingeniørene må møte brukerne ofte, og referer til boka The Leader’s guide to Radical Management: The only goal should be to delight the customer.

Er du interessert i å lære mer om hva Scrum er, og hvordan man kan gjennomføre prosjekter – eller deler av prosjekter – ved å bruke Scrum, kan kanskje et praktisk introduksjonskurs til Scrum være noe for deg. Tekna holder av og til slike kurs, i tillegg til andre kurs innen prosjektledelse og prosjektarbeid over hele landet i tiden som kommer.

Les også