Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne som tenker

Tema: Ledelse og utvikling

Etisk refleksjon rundt etiske dilemmaer. Diskutere med deg selv!

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 22. mars 2019

Einar Øverenget har skrevet bok, en liten en, om å lære å håndtere etiske dilemmaer. «Etisk refleksjon er en forutsetning for å bygge gode fellesskap..» Diskuter med deg selv.

Et helstøpt menneske er alltid i støpeskjeen

Boken er «en oppskrift i hvordan tvil og usikkerhet kan brukes som verktøy for å opplyse seg selv tilstrekkelig når man står overfor valg». Diskuter med deg selv, anbefaler Øverenget. Hva tenker du umiddelbart og hva tenker du når du har tenkt deg om? Noe annet? Diskuter mulighetene du ser med deg selv. Dette gjelder både når du selv skal bestemme deg for hva du vil gjøre og når du skal gjøre noe i forhold til andre. Våre handlinger og tanker er ikke styrt utenfra. Vi kan overstyre dem. Vi kan velge.

Frihet og grenser

Som mennesker styres vi av lover, regler og sanksjoner og vi styres innenfra. Når vi beveger oss «ut i en åpen fremtid» kan vi velge. «det er et særtrekk ved mennesket at vi som oftest står i valgsituasjoner, at vi like ofte kunne gjort noe annet enn det vi endte opp med å gjøre. Mennesket er ikke bare fritt, men dømt til frihet slik den franske filosofen Jean-Paul Sartre skal ha sag det.

Etikk er ikke regelfølging

«Etikk er ikke først og fremst regelfølging – det er å utøve et godt skjønn der det kanskje ikke er noen klare regler, eller der regler må fortolkes eller kanskje står mot hverandre», skriver Øverenget i «Helstøpt». «Etikken krever at vi styrer oss selv». Man kan ha lyst til å gjøre noe, ønske det, ville det, men man bør allikevel stille seg spørsmålet: «Bør jeg gjøre det?». Diskutere med deg selv.

Fire røde flagg

Øverenget introduserer fire «Røde flagg». Dette er begrunnelser for våre handlinger vi skal være på vakt mot å bruke. Det første flagget heter: «Det er lov». Det er mye som er lov som man ikke bør gjøre. «Det føles rett», er flagg nr. 2. Følelser kan være dårlige som kompass for handlinger. Vær på vakt! «Vi har alltid gjort det slik», er flagg nr. 3. Rutiner gir trygghet, men kan også gjøre oss blinde. «Alle andre gjør det» er flagg nr. 4. Det «å gjøre som alle andre» gir oss tilhørighet i fellesskap, men det er ikke alltid en god grunn til å gjøre nettopp det.

Etiske prinsipper og perspektiver

«Etikk er en aktivitet som går ut på å utfordre egne handlingsimpulser». Ønske å gjøre, bør gjøre, følelser, rutiner, konformitet og lydighet må utfordres. De kan utfordres med etiske perspektiver. Øverenget viser til fem slike «gode perspektiver»: Likhetsprinsippet, offentlighetsprinsippet, respekt for menneskeverdet, konsekvensvurdering og å velge den gyldne middelvei. Like tilfeller bør behandles likt? Er det greit at det jeg nå gjør blir offentlig kjent? Alle mennesker er like mye verdt! Vurder konsekvenser for alle involvert og velg den gyldne middelvei der du kan finne en slik.

Integritet og krysspress

«Å være et helstøpt menneske er ingen garanti for alltid å ha rett eller aldri gjøre feil». Er du helstøpt med integritet er du en man kan stole på. En som kan stå i krysspress mellom egne ønsker og behov og andres forventninger uten å underordne seg, men styrer seg selv. Det krever refleksjon å skape rom for gode valg under slikt krysspress. Du må klare å sette krav til seg selv som også fremstår som rimelig for andre berørte.

Helstøpt i fire forhold

Boken avsluttes med fire forhold som er avgjørende for å kunne fremstå helstøpt. Du ser på deg selv som ansvarlig. Du utfordrer dine beveggrunner. Du unngår de røde flaggene og Du begrunner dine handlinger med utgangspunkt i etiske prinsipper. Kort fortalt fra en kort bok som inneholder mer som du bør lese selv. Teknas Etiske råd har som oppgave i foreningen å ta initiativ i, og synliggjøre, etiske spørsmål i foreningen og samfunnet, og å bidra til at medlemmene engasjere seg i etisk refleksjon rundt disse. Øverengets bok kan være et bidrag til det siste.

Les også