Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Canadagjess i lufta

Tema: Ledelse og utvikling

Etikk og lederskap: Naturlig lederskap

Oppdatert: 27. mai 2021

Hva slags lederskap finnes i naturen? Finnes det en naturlig form for menneskelig lederskap? Foredrag ved Dr. ing. og lederfilosof Leif-Runar Forsth, som i 2020 gav ut boka «Naturlig lederskap».

Naturlig lederskap hos mennesker (og dyr)

Lederskap finnes i alle menneskelige samfunn. Vi kan også finne former for lederskap hos mange dyrearter. Selv hos fisk og insekter kan vi finne lederskap. Det finnes derfor naturlige former for lederskap. Det lederskapet som er naturlig for mennesket, vil også være et fornuftig utgangspunkt for godt lederskap i dag.

Mennesket har utviklet seg via evolusjonen og med det også menneskets lederskap. Det naturlige lederskapet har utviklet seg for å være til beste for mennesket som art, for menneskelige grupper og for det enkelte mennesket. Konklusjonen er at evolusjonært utviklet lederskap skal bidra til å øke et individs, en gruppes eller en arts muligheter til å overleve. Den viktigste siden ved lederskap er å fremme samarbeid. Lederskapet skal også bidra til å oppfylle menneskenes behov. I naturtilstanden var lederskapet egalitært, frivillig og fleksibelt.

Foredraget vil derfor ta opp spørsmål som:

 • Hva slags lederskap finnes i naturen?
 • Finnes det en naturlig form for menneskelig lederskap?
 • Eller flere?
 • Hva er i så fall den eller de naturlige formene for lederskap for mennesket?
 • Hvorfor har vi også andre former for lederskap?
 • Hvordan har mennesket lederskap utviklet seg gjennom historien?
 • Er de opprinnelige menneskelige formene for lederskap gode i dagens samfunn?
 • Hvilke menneskelige behov og drivkrefter skal lederskapet oppfylle?

Mål: Kunne fungere godt som leder

De viktige spørsmålene i foredraget er: Hva er godt lederskap? Hvordan kan vi bli gode ledere? Hvordan kan en forståelse av menneskets naturlige lederskap være til hjelp for moderne ledere?

Målet er derfor at du etter foredraget skal:

 • Ha en bedre forståelse hva ledelse og lederskap er.
 • Vite hva som er de naturlige formene for lederskap for mennesker og dets nære slektninger i dyreriket.
 • Vite mer om hvordan du kan utvikle deg som leder.
 • Via ditt lederskap bidra bedre til å oppfylle dine medarbeideres naturlige behov og krav til sine leder.

Leif-Runar Forsth

Konsulent

Leif-Runar Forsth er siv.ing. og dr.ing. i fysikk. Han har også en mastergrad i filosofi med spesialområder etikk og lederskap. Han har lang erfaring som leder i næringslivet og frivillige organisasjoner. Forsth har fått flere priser for sitt lederskap. Han har også arbeidet som kursleder og konsulent innen lederutvikling og organisasjonsutvikling. Hans bok «Naturlig lederskap» kom i 2020. Boka er basert på flere års studier av temaet.

Les også