Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Ledelse og utvikling

Etikk og lederskap: Næringslivslederen Hans Nielsen Hauge

Oppdatert: 2. juni 2021

Hvordan kan vi kombinere god anvendt etikk med lønnsom verdiskapning? Det er vel eller kanskje burde være – et hovedspørsmål for moderne virksomheter i dag?

Vi kan ikke kopiere en næringslivsleder fra 1800-tallet inn i vår tid. Men vi kan:

 • La oss inspirere av en uredd, ulærd og fattig oppkomling fra en liten gård som slår seg opp som en Norges største finansmenn på den tiden – og er forløper på mye av det vi har i dag.
 • Vi skal undersøke om de verdiene lederen Hauge lot seg styre av faktisk kan brukes i dag. Når vi i dag snakker om at «handling trumfer ord», sa Hauge: «…vore handlinger skal lyse»!

Ut fra det skal vi fortelle historien om næringslivs- og finansmannen Hauge. Og vi skal se på:

 1. Hauge – hvilke bedrifter etablerte han?
 2. Hauge som seriegründer
 3. Hauge som finansmann
 4. Hauge som foregangsmann i likeverd og likestilling: Engasjerte kvinner som ledere
 5. Hauge som foregangsmann i Samfunnsansvar – 150 år før ideene om CSR oppsto i USA
 6. Haugianerne med konkurransedyktig kultur – lave transaksjonskostnader.
 7. Hauge som Norges største forfatter: Opplag 200.000 (omtrent som Morgan Kane i dag)
 8. Hauge som en kristen kriminell? Satt nesten 10 år i fengsel.
 9. Hauges verdier – bærekraftige i dag! («Hauge-partner» - et kulturutviklingskonsept) 10.Ser vi noen Hauge-liknende bedrifter i dag?

Men vårt spørsmål: Hva kan vi bruke av Hauges ideer i dag?

Om foredragsholder

Jørn Bue Olsen driver eget firma som rådgiver og forfatter i ledelse og næringslivsetikk. Han er 1.aman. ved OsloMet. Han har oppdrag fra private og offentlige virksomheter, og har hatt faglige og administrative stillinger og vært sensor ved NHH, NTNU, UiA, BI mm. Han er maskiningeniør fra NTH med doktorgrad i ledelse og næringslivsetikk fra Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Les også