Tryti

Energibloggen

Viktig om NS-kontrakter!

Tekst av Tove Rodahl 4. feb. 2020 Streaming

Se opptak fra fagkveld i Norsk Kjøleteknisk Forening

Lær av de beste:

 Hør forfatteren av boken «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter og kontrakter med forbruker» som har blitt pensum på en rekke tekniske skoler.

Advokat Helge A. Tryti har skrevet to sentrale håndbøker om NS-kontrakter. Han holdt foredrag i Norsk Kjøleteknisk Forening 4. februar.

Stikkord fra foredraget:
• Fremdriftsplaner
• Forsering
• Tillegg og endringer
• Innregulering
• Opplæring
• Fremleggelse av FDV
• Fremleggelse av egenkontroll og KS
• Innkalling til overtagelse/registreringsforretning
• Dagmulkt
• Sluttfaktura med sluttoppstilling
• Omtvistede tilleggsfakturaer
• Innsigelser til sluttfakturaen
• Reklamasjoner
• Erstatning for mangler

Se foredraget i opptak:

Helge A. Tryti – presentasjon – Kjøleteknisk
Se flere opptak fra kveldsmøtene til Norsk Kjøleteknisk Forening.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer