Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gruppebilde av panelet som er med i debatten
Foto: Preben Torgalsbøen

Tema: Energi

Alternativer for vår energiforsyning

Oppdatert: 5. okt. 2022 Streaming

Hør paneldebatt norges energiforsyning og vår energifremtid.

Norges energiforsyning er i endring. Mot et dramatisk bakteppe av Europa i energikrise og Tyskland på vei mot energikollaps, siden Russland struper gasseksporten, skal vi håndtere et sterkt økende kraftbehov gjennom storskala elektrifisering av ulike samfunnssektorer og «grønn» industrialisering.

De ulike energiforsyningsalternativene har mange og høyst ulike konsekvenser for samfunn og miljø.

I en paneldebatt vil vi diskutere ulike fossilfrie energiforsyningsalternativers konsekvenser for blant annet:

 1. Et kraftmarked i balanse

  Energipriser som sikrer norsk industris konkurranse Sikre en forsvarlig utbygging av både linjenett og kraftproduksjon

 2. Forsyningssikkerhet

  Sikkerhet mot ulykker, herunder naturhendelser og terror Frekvensstabilitet

 3. Klima og miljø - Utslipp av klimagasser, klimaavtrykk - Arealbehov og naturinngrep - Konflikter med andre næringsinteresser som reindrift, fiskeriene, turisme etc.

Panelet består av:

 • Øystein Heggdal, journalist og medlem i Klimavenner for Kjernekraft
 • Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse
 • Per Wethe, styremedlem i FEIM, tidl. atomforsker på IFE.
 • Finn Dethloff, styremedlem i FEIM, tidl. flere ledende stillinger i bl. a. Hydro.

Møteleder: Hans Borchsenius, sekretær FEIM

Se også debatten på Arendalsuka:
Energinasjonen Norge - en saga blott?

Faggruppe for Energi, industri og Miljø (FEIM) 
Dette arrangementer er i regi av FEIM i Tekna Oslo avdeling. Formålet til FEIM er å stimulere til debatt og økt kunnskap/forståelse av spørsmål knyttet til energi, industri og miljøproblematikk.
FEIM har streamet en rekke foredrag. Du finner mange opptak fra disse på Teknas energiblogg.

Les også