Fabrik i vannkanten med havneanlegg

Energibloggen

Status for norske havvind-muligheter

24. juni 2021 Streaming

IEA la nylig frem sin "Net zero"-rapport der det blant annet står at fra og med 2030 må det hvert eneste år bygges ut 630 GW med ny solkraft og 390 GW med vindkraft. Velkommen til miniseminar om havvind-muligheter.

Hovedfokus for seminaret er: 
- Gjennomføringsevne for å kunne bygge ut havvind i større skala på norsk sokkel og 
- k
onkurransekraft i det internasjonale markedet

Programmet:

 • Hvorfor er havvind viktig for TEKNA og Norge ved Tekna-president
 • Havvind i Nordsjøen
  Prosjekt som har kartlagt norsk leverandørindustris gjennomføringsevne for å bygge ut havvind i Nordsjøen og konkurransekraft i det internasjonale markedet Gjennomgang av:
  Kartleggingsarbeid – resultater fra arbeidet
   ved Elly Bjerknes, Prosjektleder Norsk Industri
  Internasjonalt marked
   ved Knut Erik Steen, Norwegian Energy Partners
  Kontrakt og risiko
   ved Christopher Riel, Aker Solutions
 • Behov for å tenke på forretningsmodeller allerede nå – hvilke muligheter og utfordringer gir havvind
  ved Peter Gørbitz, prosjektleder NCE Smart Energy Markets

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norsk Industri, Tekna Klima og Tekna Olje og gass.

Tekna Olje og gass

Tekna Olje og gass er et nettverk for deg som er interessert i, eller jobber med  faglige problemstillinger knyttet til olje- og gass sektoren. Nettverket ønsker å være synlige i samfunnsdebatten og driver fagpolitisk arbeid.
Tekna Olje og gass er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta.

Bli med i nettverket

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverketLes også

Relaterte kurs og arrangementer