Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Store master og kraftledninger i solnedgang

Tema: Energi

Statnetts vei mot nullutslipp

Publisert: 26. apr. 2021 Streaming

Statnetts langsiktige markedsanalyse viser at Europas kraftsystem styrer mot å bli utslippsfritt innen 2050, i stor grad ved hjelp av solkraft og vindkraft. Havvind vil få en større rolle for Europa innen 2030. Norske kraftpriser vil fortsatt være på nivå med prisene de siste årene, men vil variere noe mer.

Statnett tror på nullutslipp i Europa

Norsk Elektroteknisk Forening inviterte til kveldsmøte som tok for seg Statnetts langsiktige markedsanalyse.

Den langsiktige utviklingen av kraftsystemet og prisene på kraft har stor betydning for Statnetts virksomhet. Statnett utarbeider derfor en helhetlig langsiktig markedsanalyse hvert annet år. Analysen drøfter hovedtrender og sentrale usikkerhetsmomenter ved utviklingen i kraftsystemet, dokumenterer Statnetts forutsetninger og gir en prognose for forventet kraftpris samt utfallsrom for prisutviklingen.

Julie Larsen Gunnerød fra Statnett tok oss gjennom Statnetts arbeid med den langsiktige analysen, og forklarte hva Statnett tror om fremtiden og hvorfor de tror det.

Les også