Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
kraftkabler og mast mot vakker lilla himmel

Tema: Energi

Kraftlinjer i tettbygd strøk

Oppdatert: 16. feb. 2022 Streaming

I en paneldebatt vil ulike eksperter belyse de ulike alternativene fra en teknisk, bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk, miljømessig og forsyningssikkerhetsmessig synsvinkel.

Monstermaster gjennom Bærum og Oslo?

Oslo trenger mer strøm. Statnett vil legge en høyspentlinje på høyeste spenningsnivå (420 kV) i luftspenn fra Hamang i Bærum til Smedstad i Oslo. 38 meter høye master vil ha en negativ påvirkning på langt over 6000 mennesker. Som alternativ kan linjen legges i bakken, enten i grøft eller i tunnel. Tunnel er en teknisk god løsning, men mye dyrere. Og hvordan bør man vurdere den samfunnsøkonomiske verdien av arealene som en luftlinje beslaglegger?

Valg av alternativ har svært stor betydning for arealutvikling i Bærum og Oslo Vest helt frem til år 2100. Dette er en kontroversiell sak som har blitt viet oppmerksomhet. Planen møter stor motstand lokalt.

Panelet består av:

  • Kjell Rønningen, tidl. Statnett,
  • Ola Raftevold, leder i Voll Vel i Bærum
  • Varaordfører i Bærum Siw Wikan (H),
  • Eric Nævdal, samfunnsøkonom, Frisch-senteret ved universitetet i Oslo.
  • Sindre Log, prosjektleder hos tbm-leverandøren Robbins.
  • Lars Andreas Lunde, tidl. statssekretær, (sivilingeniør og siviløkonom)
  • Anders Puntervold Hammer, Siv.ing, Teknisk Infrastruktur/Innbygger i Bærum.

Faggruppe for Energi, industri og Miljø (FEIM) 
Dette arrangementer er i regi av FEIM i Tekna Oslo avdeling. Formålet til FEIM er å stimulere til debatt og økt kunnskap/forståelse av spørsmål knyttet til energi, industri og miljøproblematikk.
FEIM har streamet en rekke foredrag. Du finner mange opptak fra disse på Teknas energiblogg.

Les også