Is blaa

Energibloggen

Industrielle transkritiske CO2-anlegg

Tekst av Erik Hoksrød 21. aug. 2017 Streaming

Se video fra temamøte om større industrielle transkritiske CO2-anlegg. Norsk Kjøleteknisk Forening har invitert Advansor til å holde foredrag.

Norsk Kjøleteknisk Forening inviterte til kveldsmøte om større industrielle transkritiske CO2-anlegg og der Advansor var bedt om å holde foredrag. Advansor er en av de største produsentene av denne typen utstyr. De snakket om erfaringer fra installasjons-, drifts- og servicekostnader på et CO2 anlegg med 3500 kW kjølekapasitet levert i Nederland.

Kuldebransjen er inne i en periode med store endinger når det gjelder foretrukne tekniske løsninger samt utfasing av syntetiske kuldemedier.
Fokuset har tidligere hovedsakelig vært på kommersielle kuldeanlegg, men denne gang var fokuset på utviklingen i den industrielle delen av kuldebransjen. Her har man tradisjonelt benyttet ulike typer anleggsløsninger med Ammoniakk som kuldemedium, men utviklingen av kuldeanlegg med Karbondioksid (CO2) har resultert i at man ser en endring i anleggsløsninger også her.

Se opptak av arrangementet her:

Advansor: Større industrielle transkritiske CO2 anlegg sammenlignet med tradisjonelle NH3 løsninger.
Utdrag av presentasjon som skal holdes ved Atmosphere i Berlin 25.-27. september.
Av Mark Kristensen, Industrial Sales Manager og Vlad Babych, Project Manager, Advansor

Plenumsdiskusjon. Hvilke erfaringer har den norske kuldebransjen, og hva mener man om bruken av TC CO2-anlegg til industri i fremtiden?

Se tidligere opptak fra Norsk Kjøleteknisk Forening eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna kan tilby innen fagområdet energi.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer