Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Hans Borchsenius og Jan Henrik Sandberg
Foto: Preben Torgalsbøen

Tema: Energi

Havvind, sett fra fiskeri-interessenes perspektiv

Publisert: 15. mars 2023 Streaming

Fiskeri er en av Norges eldste og mest inntektsbringende næringer. Norge eksporterte villfanget fisk for om lag 40 milliarder kroner i fjor. Lenge har fiskerne måttet dele havet med olje- og gassinstallasjoner. Fremover blir det enda trangere om plassen. Kan vindkraft ødelegge for fiskenæringen?

Regjeringen foreslår 5-20 TWh havvind innen 2030. Dette vil kreve turbiner med en installert effekt på til sammen 30 GW.

Planene bekymrer fiskerinæringen. De advarer mot at vindkraft i verste fall kan ødelegge for de beste fiskefeltene. Norges Fiskarlag peker på to potensielle hovedkonflikter med havvindnæringen:

  • Den ene er arealkonflikten, der havvind og fiskeri flere steder konkurrerer om de samme områdene. Hittil har havvind blitt omsøkt på grunne områderute i havet, på det fiskerne kaller fiskebanker og gyteområder.
  • Den andre er støy fra vindturbiner. For mange fisker er kommunikasjon veldig viktig. De artene som påvirkes mest, er de som bruker lyd i gyteprosessen og når de kommuniserer. For eksempel sild hører bedre, og hører høyere frekvenser, enn andre fisker. Og torsk bruker lyd i paringen. Hvis slik høy undervannsstøy skremmer fisken vekk fra viktige gytefelt kan det få store konsekvenser for rekruttering til bestandene, og dermed også for fiskerinæringen.

Havforskningsinstituttet er i gang med å se på nettopp hvordan økosystemet påvirkes ved en stor utbygging av havvind. Norges Fiskarlag vil i utgangspunktet ha mer kunnskap før flere områder åpnes for vindkraft.

Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag går gjennom hele denne problematikken.
Presentasjonen (PDF): Havvind sett fra fiskerinæringas perspektiv JHS.pdf

Faggruppe for Energi, industri og Miljø (FEIM) 
Dette arrangementer er i regi av FEIM i Tekna Oslo avdeling. Formålet til FEIM er å stimulere til debatt og økt kunnskap/forståelse av spørsmål knyttet til energi, industri og miljøproblematikk.
FEIM har streamet en rekke foredrag. Du finner mange opptak fra disse på Teknas energiblogg.

Relaterte bærekraftsmål

Les også