Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Brakerøya varmesentral i Drammen

Tema: Energi

Fremtidens fleksible energisystem

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 2. feb. 2017 Streaming

Se video fra foredrag om fjernvarmesektorens rolle i fremtidens fleksible fornybare energisystem. Faggruppe for energi, industri og miljø har invitert NMBU-professor for å fortelle om forskningsprosjektet FLEXELTERM

Samvirkning mellom kraftsystem og termisk energi

Faggruppe for energi, industri og miljø arrangerte 22.februar et fagmøte som handlet om fjernvarmesektorens rolle i fremtidens fleksible energisystem. De hadde invitert professor Torjus Folsland Bolkesjø fra NMBU til å holde foredrag. Han fortalte blant annet om erfaringer fra forskningsprosjektet FLEXELTERM.

Se opptak av foredrag:

FLEXELTERM-prosjektet

Kraftmarkedet er i endring. I Nord-Europa har man en kraftig vekst av ny fornybar energi og utenlandsforbindelser opprettes. Dette gir perioder med lave elpriser og våre fjernvarmeanlegg og anlegg med fornybar energi utfordres.
Man ønsker å få til robust fornybart energisystem, blant annet ved hjelp av fleksibel bruk av kraft i varmesektoren. Et fleksibelt samspill mellom kraftsystemet og termisk energi gir bedre balanse i kraftsystemet og bedre forsyningssikkerhet.

Forskningsprosjektet FLEXELTERM ble satt i gang på UMBL i 2013. Prosjektet skulle gi mer kunnskap om hensiktsmessige varmeløsninger i fremtidens energisystem. Prosjektet har publisert artikler som tar for seg temaet fremtidens fleksible fornybare kraftsystem.

Du kan finne opptak fra en rekke fagmøter FEIM har direktesendt tidligere innen energi, samt innen biologiområdene: genmodifisering og havbruk.
Se forøvrig hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna kan tilby innen energi og klima.

Les også